Bolag och tjänster: Juridik och IR: Friskrivningsklausuler | ResMed
Friskrivningsklausuler

Friskrivningsklausuler

ResMed tillhandahåller denna webbplats i allmänt informationssyfte. ResMed är inte ansvarig för någon felaktig, utebliven, förvanskad eller oriktig information på dessa webbsidor.

Alla medicinska uppgifter som tillhandahålls ska endast betraktas som allmän information. Webbplatsen ersätter inte utlåtande från en legitimerad läkare eller annan vårdpersonal.

Även uppgifter om produkter ska betraktas som allmän information. De ersätter inte bruksanvisningar eller annan dokumentation som medföljer ResMed-produkter och ersätter inte heller råd från legitimerad läkare eller annan vårdpersonal.

De produkter som beskrivs på webbplatsen finns eventuellt inte tillgängliga i alla länder. När en produkt har olika delnummer gäller särskilt att europeiska produkter lyder under direktivet för medicintekniska produkter (93/42/EEG), samt att de uppfyller lokala regler och är CE-märkta. Produkter som inte är CE-märkta får inte distribueras i Europa.

Produktspecifikationer kan komma att ändras utan varsel.

I vissa länder finns några eller samtliga produkter som beskrivs på webbplatsen endast tillgängliga på ordination av läkare.

ResMed rekommenderar inte några webbplatser som tillhör externa parter och som är länkade till denna webbplats.

Allt innehåll på denna webbplats ingår i upphovsrätt som ägs eller används på licens av ResMed.

Alla rättigheter är förbehållna och all otillåten kopiering, lagring eller reproduktion i alla former är strängt förbjuden av upphovsrättsägaren.

Genom att klicka på en länk och ladda ner en produktbruksanvisning från denna webbplats bekräftar du att du antingen är slutanvändare av produkten i fråga, en handelspartner, eller en läkare som söker information om produkten i syfte att bedöma dess lämplighet för patienter.

Nedladdning av detta material är förbjuden för alla organisationer (med undantag för ResMeds handelspartner) som är involverade i försäljning av, eller på annat sätt handlar med, de produkter som beskrivs.