Vårt uppdrag | ResMed
Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att förändra 20 miljoner liv fram till 2020. Vi är stolta över att tillverka utrustning och anslutna vårdlösningar som ger personer med sömnapné, KOL och andra andningssjukdomar andetagets gåva.

Syfte och mål

Vårt mål är att leverera livsförändrande produkter och anslutna vårdlösningar till patienter med sömnapné eller andra andningsförhållanden över hela världen och sprida medvetenhet om dessa tillstånd och behandlingar. Vårt mål är tvåfaldigt:

  1. Förse patienter med sömnapné, KOL och andra andningsproblem med livsförändrande diagnoser och behandlingar, och
  2. Möjliggöra fjärrkontroll och självövervakning via våra behandlingsenheter för att förbättra patienternas erfarenheter, resultat och hälsa samt klinikernas patienthanteringseffektivitet.

Vi säljer ett omfattande sortiment av produkter i mer än 120 länder över hela världen genom direktkontor och ett nätverk av distributörer. Mer än 4 miljoner ResMed-enheter är molnanslutna och delar handlingsbar data med kliniker och patienterna själva för att förbättra deras behandlingserfarenhet, efterlevnad och övergripande hälsa.

Då 7 procent av de årliga intäkterna går till forskning och utveckling har vi för avsikt att främja innovativ teknik inom sömn- och andningsmedicin för att kommersialisera innovativa produkter som omfattar dessa teknologier runt om i världen och alltid utöva högsta standard gällande etik och kvalitet.