Miljöpolicy | ResMed
Miljöpolicy

Miljöpolicy

ResMeds mission

ResMed förändrar liv genom att utveckla, tillverka och distribuera innovativa medicinska enheter och molnbaserade programlösningar för att bättre diagnostisera, behandla och hantera sömnstörande andning, KOL och andra viktiga kroniska sjukdomar.

Ansvar

Ledningen och anställda på alla nivåer har ansvar för att göra miljöpåverkan av ResMeds åtgärder så små som möjligt.

Miljöpolicyutlåtande

ResMed är engagerade i att arbeta med våra anställda, leverantörer och kunder för att skydda miljön och med det samtidigt systematiskt sänka våra utgifter. Vi strävar efter att uppnå detta genom att:

  • Eliminera onödigt slöseri i alla våra system och processer genom att t.ex. minimera vår användning av naturresurser.
  • Minimera vår grad av förorening, speciellt vårt avfall till deponier som inte är nedbrytbart.
  • Utforma och utveckla produkter med minskad effekt på miljön genom hela deras livscykel.
  • Öka våra anställdas medvetenhet om vilka effekter på miljön deras beslut och åtgärder får.
  • Övervaka vår mijlöprestanda och samarbeta med anställda, leverantörer, kunder och regleringsorgan med avsikt att kontinuerligt tillföra förbättringar.
  • Uppfylla våra efterlevnadsskyldigheter, vilket omfattar tillämpliga federala, statliga och lokala lagar och förordningar, samt relevanta internationella program vars mål är att sänka nivån av skadliga föroreningar.