Om ResMed
Om ResMed

Om ResMed

På ResMed är vi först med innovativa lösningar som behandlar och håller människor friska samt ger dem möjlighet att leva mer hälsosamma, högkvalitativa liv. Våra tekniker inom digital hälsa och molnanslutna medicinska enheter förändrar vården för personer med sömnapné, KOL och andra kroniska sjukdomar. Våra omfattande programvaruplattformar utanför sjukhuset stöttar den personal och vårdgivare som hjälper människor att hålla sig friska i deras hem eller vårdplats. Genom att möjliggöra en bättre vård kan vi förbättra livskvaliteten, minska effekten av kroniska sjukdomar och sänka kostnaderna för konsumenter och hälso- och sjukvårdssystem i mer än 140 länder. Mer information finns på ResMed.com. Följ även @ResMed.

Förändrar liv med varje andetag

På ResMed tror vi att varje andeteg är en möjlighet för positiv förändring i människors liv. Vi har hjälpt till att förändra liv sedan 1989, och vår logotyp förkroppsligar denna ledande filosofi. Ta en titt själv.

Läs mer

Vår historia

Hur ett San Diego-baserat S&P 500-bolag och global ledare inom programvara för fjärrövervakning startade på andra sidan jorden med en uppfinnare och en investerare.

Läs mer

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att förändra 20 miljoner liv fram till 2020. Vi är stolta över att tillverka utrustning och anslutna vårdlösningar som ger personer med sömnapné, KOL och andra andningssjukdomar andetagets gåva.

Läs mer

Ledningen

ResMeds ledning har åtagit sig att följa de högsta standarderna för etik och professionell integritet, vilket leder till goda samarbeten med våra kunder, leverantörer och vårt globala ResMed-lag.

Läs mer

Miljöpolicy

ResMed förändrar liv genom att utveckla, tillverka och distribuera innovativa medicinska enheter och molnbaserade programlösningar för att bättre diagnostisera, behandla och hantera sömnstörande andning, KOL och andra viktiga kroniska sjukdomar.

Läs mer