Vanliga frågor om Stellar

Fråga: Hur länge varar Stellar-batteriet?

Svar: I normala förhållanden har Stellars interna batteri en batteritid på två timmar1. Detta kan utökas till upp till 10 timmar med det externa tillvalsbatteriet RPS II.2 Det tar upp till tre timmar att ladda upp ett urladdat internt batteri.

Fråga: Kan Stellar strömförsörjas från en bil?

Svar: Ja, Stellar kan strömförsörjas från en bil med hjälp av Stellar AC/DC-omvandlare som ansluts till bilen via cigarettändaruttaget. Obs! Batteriet kommer inte att laddas när Stellar är ansluten till en likströmkälla (DC).

Fråga: Kan Stellar användas på ett flygplan?

Svar: Ja. Stellar uppfyller FAA-kraven för flygresans samtliga faser, inklusive start, själva flygningen och landning. Minst två veckor innan resan rekommenderar vi att du erhåller klartecken från flygbolaget att använda din apparat på flygplanet (om du har fått godkännandet i form av ett brev tar du med dig en kopia).

Fråga: Hur hög är ljudnivån?

Svar: 29 dBA uppmätt enligt ISO 17510 – 1; 2002.

32 dBA med osäkerhet på 3 dBA uppmätt enlig ISO 17510-1:2007.

Fråga: Vad ingår i underhåll av en Stellar-maskin?

  • Varje dag - häng masken och slangen i skuggan för att hålla dem torra.
  • Ta regelbundet isär H4i-befuktaren med den rengöringsbara vattenbehållaren. Se till att den hålls torr när den inte används.
  • Varje vecka - rengör masken och luftslangen
  • Varje månad - torka av apparatens utsida
  • Var sjätte månad - byt ut filtret, ladda ur det interna batteriet och ladda sedan upp det på nytt.  

Fråga: Hur ansluter man syrgas?

Svar: Anslut syrgasen via Stellars syrgasport på apparatens baksida. Ett kopplingsdon för lågtryckssyre medföljer Stellar-apparaten.

Fråga: Vilken syrgaskoncentration/vilken FiO2 kan Stellar tillföra?

Svar: Stellar kan tillföra ett syrgasflöde på upp till 30 l/min. Du kan välja att ansluta en FiO2-sensor. Du kan se FiO2 i övervakningsmenyn och ställa in larm för låg/hög FiO2.

Du kan även övervaka och ställa in larm genom att ansluta en pulsoximeter som finns att välja till som tillbehör.

Fråga: Går det att visa eller höra Stellar-larmet på distans?

Svar: Ja, du kan ansluta larmmodulen Remote Alarm II som uppmärksammar vårdgivaren om ett alarm på Stellar-ventilatorn, även när vårdgivaren inte befinner sig vid patientens säng eller i samma rum som patienten och ventilatorn.

Fråga: Hur kan man kopiera inställningarna från en Stellar-apparat till en annan?

Svar: Genom att koppla in ResMeds USB-sticka kan du först kopiera inställningarna till USB-stickan och sedan ansluta den till en annan Stellar-apparat för att skriva över inställningarna.

För att kunna läsa inställningarna från en annan Stellar-apparat måste apparaten vara inställd på klinisk funktion.

Om apparaten läser inställningar som konfigurerades av ResScan™, behöver Stellar-apparaten dock inte vara inställd på klinisk funktion.

Fråga: Kan jag använda en SlimLine™-slang med Stellar?

Svar: Ju du kan använda en 3 m lång SlimLine-slang, eller en genomskinlig engångsslang.

Du kan köra kretsinlärningsfunktionen (Learn circuit) och låta apparaten automatiskt lära sig kretsmotståndet, vilket bidrar till precisionskontroll av det tillförda trycket.

Fråga: Kan Stellar titreras på distans eller anslutas till en polysomnografi för sömnstudier?

Svar: Ja, du kan ansluta till EasyCare Tx för fjärrvisning av realtidsdata och inställningsjusteringar på distans.

Fråga: Min patient använder skilda funktioner under dag och natt. Kan en enda Stellar-apparat erbjuda olika inställningar?

Svar: Ja, Stellar erbjuder program som gör det möjligt att spara två uppsättningar av behandlingsinställningar och apparatkonfigurationer (t.ex. olika typer av befuktning och slangar).

Fråga: Andningsmönster och olika sovställningar under natten kan påverka patientens andning. Finns det en funktion med garanterad volym?

Svar: Stellar 150 erbjuder funktionen iVAPS (intelligent tryckstöd med garanterad volym), som är utformad för att upprätthålla en förinställd målalveolärventilation genom att bevaka levererad ventilation, justera tryckstödet och tillhandahålla en intelligent backup-andning automatiskt.

Fråga: Vilka patienter kan gynnas av iVAPS?

Svar: Patienter med kronisk andningssvikt eller andningsinsufficiens som väger över 30 kg kan ha nytta av iVAPS.

Fråga: Hur laddar jag ner data från Stellar till ResScan?

 Svar: Nedladdningen kan ske på två sätt:

  1. Via USB-stickan. Sätt in USB-stickan, välj rätt alternativ på Stellar-skärmen och ladda därefter ner data till ResScan;
  2. Via USB-kabel. Nedladdade data inkluderar dock inte högupplösta data. 

Fråga: Högupplösta data saknas efter nedladdning, t.ex. MV, AF etc.

Svar: Högupplösta data kan endast laddas ner via USB-sticka och finns inte tillgängliga via direkt kabelanslutning till Stellar.

Fråga: Varför visas inte påminnelser på Stellar-apparaten?

Svar: Motorn måste köras i minst två timmar innan påminnelser visas.

Kompatibilitet batteri/utrustning

För information om vilka batterier som är kompatibla med respektive utrustning, se kompatibilitetslistan för batteri/utrustning.

Elektromagnetisk strålning

För information om elektromagnetisk strålning från Stellar, se databladet om elektromagnetiska emissioner.

Relaterade produkter

En noninvasiv ventilator med invasiva funktioner, som är utvecklad för att passa olika miljöer och typer av patienter. Innehåller funktioner som intelligent tryckstöd med garanterad volym (iVAPS) för alveolär ventilation, intelligent backupfrekvens (iBR) som tillför backupandetag när det behövs och AutoEPAP som säkerställer att de övre luftvägarna hålls öppna.

Noninvasive ventilator with internal battery for a wide range of non-dependent patients, including paediatric (13 kg+), and suitable for hospital and home.