Tips för snabb NIV-acceptans på sjukhus

Framgångsrik NIV beror på ett antal faktorer. En av de viktigaste är patientacceptansen. Denna artikel innehåller tips som hjälper dina patienter att snabbt vänja sig vid NIV-behandlingen.

Välja utrustning

När du ska välja rätt utrustning för NIV behöver du identifiera rätt ventilator för behandlingen, rätt kretskonfiguration och en lämplig NIV-mask.

Ventilerade NIV-masker (som möjliggör utströmning av CO2 via ventiler i masksystemet) används med en apparat som kräver en enkel slangkrets.

Oventilerade NIV-masker används med apparater som har en inbyggd expirationsventil i kretsen eller gör det möjligt för patienterna att andas ut via utandningsblocket (används med en dubbel krets). Klicka här om du vill få information om våra olika AcuCare-masker.  

Du skulle också använda filter eller en befuktare enligt policyn på ditt sjukhus.

Förklara för patienten hur behandlingen går till

Försäkra dig om att patienten förstår vad du kommer att göra så att patienten blir samarbetsvillig och slipper eventuell rädsla och oro.

Sätt patienten i position

Sätt din patient i upprätt sittande ställning för att underlätta andningsarbetet, optimera lungutvidgningen och förbättra komforten.

Välj en mask

Se till att välja rätt mask (tips: med ResMeds AcuCare-masker kan du använda tillpassningsmallen på sidan av förpackningen för att snabbt och enkelt göra ett lämpligt val).

Ställ in ventilatorn och starta behandlingen

När ventilatorn har konfigurerats med rätt krets och mask kan du behöva göra en kretsinlärning. Kontrollera riktlinjerna från ventilatorns tillverkare.

Starta behandlingen med lågt tryck. Håll masken mot patientens ansikte (eller låt patienten hålla masken mot sitt ansikte) tills han eller hon känner sig bekväm med behandlingen. Sätt sedan fast remmarna för att hålla masken på plats och öka sakta trycket till önskad inställning. Fortsätt att ge din patient uppmuntran och stöd.

Titrera syrgastillförseln

Titrera syrenivån och det positiva luftvägstrycket för inandning och utandning (IPAP/EPAP eller PS och PEEP). Målet är att nå en lämplig utandad tidalvolym, kontrollera andningsfrekvensen, förbättra syresättningen, minska andningsarbetet och förbättra patientens komfort.

Övervaka patienten

Övervaka och justera andningssynkroniseringen med ventilatorn. Hantera eventuella maskläckage genom att justera remmarna.

Fortsätt att övervaka andningsfrekvensen, syremättnaden, tidalvolymen, minutvolymen, andningsarbetet och de arteriella blodgaserna enligt policyriktlinjerna på ditt sjukhus.

Övervaka din patients komfortnivåer, justera masken och inställningarna efter behov och fortsätt att ge din patient uppmuntran och stöd under behandlingen.

Mer hjälpinformation om utbildning och behandling