Hjälp för befuktare

Hur kan en befuktare förbättra behandlingskomforten?

Det luftflöde som genereras av en ventilator är oftast högre än vad kroppen är van att hantera. Genom att använda en befuktare ihop med ventilatorn kan man förbättra behandlingskomforten tack vare att den luft som levereras av apparaterna tillför fukt och värme, vilket lindrar symptom som torrhet och nästäppa, samt ger ökad komfort och compliance.

Installation av befuktare

Har du frågor om hur man installerar en befuktare? Här finns svaren.

Fråga: Kan apparaten placeras ovanpå befuktaren?

Svar: Apparater som inte har en integrerad befuktare ska alltid placeras på samma nivå eller ovanför befuktaren för att minska risken för att vatten tränger in i apparaten.

Fråga:  Kan apparaten flyttas om befuktaren innehåller vatten?

Svar: Nej. För att säkerställa att vatten inte tränger in i apparaten, koppla loss befuktaren och häll ut vattnet innan du förflyttar den.

Fråga: Patienten har en helmask. Kommer de att behöva mer vatten under natten?

Svar: En helmask bör inte förändra vattenförbrukningen under natten. Om patienten upplevde munläckage innan de bytte till en helmask kan de ha förlorat luft och fukt genom munnen, vilket innebär att de bör förbruka mindre vatten.

Fråga: Leder uppvärmd befuktning till att masken och slangarna slits ut fortare?

Svar: Nej. De slangar som medföljer apparaterna tål mycket högre temperaturer än de som genereras av befuktaren.

Fråga: Ska patientens befuktare startas en stund innan behandlingen inleds för att vattnet ska värmas upp?

Svar: Beroende på patientens behov kan befuktaren startas upp till 20 minuter innan användning.

Fråga: Ska befuktaren användas hela året eller bara under vintermånaderna?

Svar: Om patienten lider av nästäppa eller torrhet även under de varmare månaderna rekommenderas att de fortsätter använda befuktaren.  

Befuktarinställningar

Nedan hittar du svaren på de vanligaste frågorna om befuktarinställningar.

Fråga: Hur vet jag vilken befuktarinställning som ska användas?

Svar: Det beror på vilken ResMed-befuktare som används. Den befuktningsnivå som krävs för att ge en behaglig behandling skiljer sig dessutom åt mellan olika patienter. Se bruksanvisningen.

För HumiCare™ D900 uppvärmd befuktare

(Använd med Stellar™, S9 VPAP™ ST med iVAPS och S9 VPAP ST-A med iVAPS)

Använd justeringsbilden.

1.       Tryck   för att välja önskad komponent. Bildens layout varierar beroende på vilken krets som används.

2. Tryck  ↑ eller ↓ för att välja önskad komponent.

3. Tryck (markera) för att välja ut den markerade komponenten för justering.

4. Tryck ↑ eller ↓ för att ändra värdet enligt behov.

Tryck (markera) för att spara ändringen.

För H5i™ uppvärmd befuktare

(Använd med S9 VPAP ST och S9 VPAP ST-A med iVAPS)

Tillförsel av H5i-befuktning styrs av tre faktorer (omgivande luftfuktighet, inställningarna på H5i-apparaten och apparatflödet) och befuktaren justerar sin uteffekt för att upprätthålla konstant vattentillförsel.

I allmänhet bör man starta med fuktighetsnivån inställd på 3 och sedan justera uppåt eller neråt i steg om 0,5 för att åtgärda eventuella problem med torr luft eller kondens.

När du använder ClimateLine™ uppvärmd slang rekommenderar vi att du använder Auto-funktion vilket ger en automatisk Climate Control-inställning på cirka 27 °C. Du kan därefter justera uppåt eller neråt enligt behov.

Om du använder ClimateLine uppvärmd slang i manuell funktion, börja med fuktigheten inställd på 3 och den uppvärmda slangen inställd på cirka 27 °C. Justera fuktighetsnivån uppåt eller neråt i steg om 0,5 för att åtgärda eventuella problem med kondens, och justera temperaturen i den uppvärmda slangen uppåt eller neråt i steg om 1° för att hitta en inställning som är så behaglig som möjligt.

För H4i™ uppvärmd befuktare

(Använd med Stellar™ 150)

Börja med en inställning på 3 och justera enligt komfortbehov.

Läs mer om ResMeds uppvärmda befuktare för sjukhusventilatorer och ClimateLineAir uppvärmda slangar.

Device-humidifier compatibility

  HumiCare D900 H5i H4i
Astral 100 X    
Astral 150 X    
Stellar 150 X   X
S9 VPAP ST med iVAPS X X  
S9 VPAP ST-A med iVAPS X X  

Mer hjälpinformation om utbildning och behandling