Hjälp för utbildning och behandling

Vi vill hjälpa dig att på ett enkelt, effektivt och problemfritt sätt ge ventilation till patienter.

Här finns resurser som kan hjälpa dig att:

1. Förbättra patienters acceptans av NIV-behandling

2. Lösa problem som uppstår i samband med ventilation och befuktning

3. Få tillgång till snabbinstallationsguider och kliniska bruksanvisningar för ResMed-produkter

4. Få reda på hur man installerar ventilatorer och befuktare samt gör en felsökning

5. Förbättra din kunskap om ventilation online utan kostnad

Hjälp med befuktning för ventilatorer

Hjälp med befuktning för ventilatorer

Varför använda en befuktare med en ventilator? Installation, justering, rengöring och felsökning för befuktare på sjukhus.

Tips på hur man inleder noninvasiv ventilation

För framgångsrik NIV krävs patientacceptans. Här följer några tips på hur acceptansen säkerställs.

Tips på hur man inleder noninvasiv ventilation

Tips på hur man inleder noninvasiv ventilation

För framgångsrik NIV krävs patientacceptans. Här följer några tips på hur acceptansen säkerställs.

ResMed Academy Online

ResMed Academy Online

ResMeds onlineakademi (ResMed Academy Online) har skapats för att ge vårdpersonal och leverantörer av medicinsk utrustning åtkomst till ett brett utbud av utbildningsresurser. Deltagarna kan registrera sig på onlinekurser, delta i studieaktiviteter och se hur mycket av kursen de är klara med, hemma eller på jobbet.

Kompatibilitet mask/utrustning

Tips för tillpassning, utbyte och rengöring av en sjukhusmask.

Kompatibilitet mask/utrustning

Kompatibilitet mask/utrustning

Tips för tillpassning, utbyte och rengöring av en sjukhusmask.

ResMeds produktguider

ResMeds produktguider

Alla produktguider från ResMed, inklusive kliniska bruksanvisningar och snabbinstallationsguider.

ResMeds garantiinformation för alla produkter