Pulse Oxymeters (Nonin) hjälp

  • Tack vare ResMed är dina patienter inte längre ensamma under behandlingen. Vi finns här för att erbjuda hjälp och stöd under resans gång, så att de kan få ut det mesta av sin sömnapnébehandling.

Nedladdningsbara filer för pulsoximetrar (Nonin)

Dokument

Produkthjälp

Visningsalternativ för patientdata
Övervakning av din patients sömnapnédata ökar patientens compliance. Lär dig hur man bearbetar och visar patientdata i ResMeds sömnapnéapparater.
Kompatibilitet med ResMed-produkter
ResMed har ett brett utbud av apparater för dataövervakning. Ta reda på vilka ResMed-produkter som är kompatibla med respektive sömnapnéapparat.
Apparater och SD-kort
Har dina patienter frågor om det datakort som används i deras behandlingsapparater? Här hittar du svaren på vanliga frågor om data från apparater.