Ventilationsforskning

Genom sitt starka partnerskap med den globala hälso- och sjukvårdssektorn strävar ResMed efter att ge stöd till pågående forskning om den betydelse mekanisk ventilation har för att förbättra hälsan för sjukhuspatienter med andningsstörningar.

Få tillgång till ny och relevant klinisk forskning om andningsvård.

iVAPS jämfört med noninvasiv standardbehandling

En studie som jämför noninvasiv standardbehandling med auto-titrerande NIV

Fördelar med noninvasiv ventilation för KOL på sjukhus och i hemmet

NIV hjälper patienter som lider av KOL och hyperkapni på sjukhus och i hemmet.

Tidig identifikation av försämringsskov för KOL

Övervakning av andningsfrekvens i hemmet kan bidra till tidig intervention för KOL-patienter som drabbas av försämringsskov.

Ökad överlevnad vid KOL med hjälp av NPPV

Förbättrad överlevnad för KOL-patienter med hjälp av långvarig noninvasiv ventilation med positivt tryck.

Ventilation i hemmet sänker KOL-relaterade risker

Sänkning av risken för respiratorisk acidos med noninvasiv ventilation i hemmet.

Jämförelse mellan ST- och iVAPS-funktion för KOL-patient1

Fallstudie av äldre KOL-patient som övergick från ST-funktion till iVAPS

Återkommande försämringsskov med acidos vid KOL

Återkommande försämringsskov med acidos vid KOL En ekonomisk analys av en hemvårdslösning.

Protokoll för start av NIV

Så här inleder du NIV för patienter med kronisk andningsinsufficiens eller -svikt.

Referenser

  • 01

    Omarbetad från: Teijin Pharma Limited