Sekretess

I allmänhet kan besökare på ResMeds webbplatser förbli anonyma (med undantag för spårning av IP-adress). Dock krävs på vissa av ResMeds webbplatser att man registrerar sig, och i samband med detta kan personuppgifter (som namn, adress och telefonnummer) komma att samlas in. När personuppgifter samlas in kommer ResMed att göra rimliga ansträngningar för att bevara uppgifternas säkerhet och kommer inte att vidarebefordra dem utanför ResMed-koncernen för andra ändamål än i syfte att fullfölja våra affärsskyldigheter gentemot besökaren.

Om ett återförsäljaravtal eller annat dokument som reglerar affärsrelationen finns har detta dokument företräde över denna sekretesspolicy.

När personuppgifter samlas in i samband med en affärstransaktion via internet samtycker besökaren till att informationen används för skäliga affärsändamål.

ResMeds sekretesspolicy gäller inte för webbplatser som inte kontrolleras av ResMed, till exempel länkade webbplatser som tillhör tredje part.

Eftersom internetteknik ändras snabbt kommer denna att sekretesspolicy revideras. Den senaste versionen kommer att publiceras på denna webbplats och besökare uppmuntras att läsa policyn regelbundet.