ResMed presenterar rekordhöga finansiella resultat för kvartalet som avslutades 31 dec 2013

SAN DIEGO, 23 jan 2014 – ResMed Inc. (NYSE: RMD) presenterade i dag rekordhöga intäkter för kvartalet som avslutades 31 dec 2013.  Intäkterna för kvartalet som avslutades 31 dec 2013 var 384,3 miljoner $, en ökning på 2 procent (en ökning på 1 procent i fast penningvärde) jämfört med kvartalet som avslutades 31 dec 2012.  För kvartalet som avslutades 31 dec 2013 var nettoinkomsten 86.6 miljoner $, en ökning på 11 procent jämfört med kvartalet som avslutades 31 dec 2012.  Resultat per aktie efter utspädning för kvartalet som avslutades 31 dec 2013 var 0,60 $, en ökning på 13 procent jämfört med kvartalet som avslutades 31 dec 2012.  

SG&A-utgifterna var 111,7 miljoner $ för kvartalet som avslutades 31 dec 2013, en ökning på 4 procent (en ökning på 5 procent i fast penningvärde) jämfört med kvartalet som avslutades 31 dec 2012.  SG&A-kostnaderna var 29,1 procent av intäkterna under kvartalet som avslutades 31 dec 2013, jämfört med 28,6 procent under kvartalet som avslutades 31 dec 2012.    

FoU-utgifterna var 29,5 miljoner $ för kvartalet om avslutades 31 dec 2013, eller 7,7 procent av intäkterna.  FoU-utgifterna minskade med 3 procent (en ökning på 5 procent i fast penningvärde) jämfört med kvartalet som avslutades 31 dec 2012.  FoU-kostnaderna påverkades positivt av den australiska dollarns försvagning mot den amerikanska dollarn.

Bolaget skrev av förvärvade immateriella tillgångar på 2,5 miljoner $ (1,9 miljoner $ netto efter skatt) under kvartalet som avslutades 31 dec 2013.  Kostnader för aktiebaserade ersättningar under kvartalet som avslutades 31 dec 2013 på 10,7 miljoner $ (7,2 miljoner $ netto efter skatt) utgjordes av utgifter förknippade med aktieoptioner, bundna aktier och vår aktieköpsplan för anställda.  

För sexmånadersperioden som avslutades 31 dec 2013 var intäkterna 742,0 miljoner $, en ökning på 4 procent jämfört med sexmånadersperioden som avslutades 31 dec 2012 (en ökning på 3 procent i fast penningvärde).  För sexmånadersperioden som avslutades 31 dec 2013 var nettoinkomsten 167,6 miljoner $, en ökning på 12 procent jämfört med sexmånadersperioden som avslutades 31 dec 2012.  Resultat per aktie efter utspädning för sexmånadersperioden som avslutades 31 dec 2013 var 1,15 $ per utspädd aktie, en ökning på 13 procent jämfört med kvartalet som avslutades 31 dec 2012.

Andra kvartalet räkenskapsåret 2014 var intäkterna utanför Nord- och Sydamerika 177,7 miljoner $, en ökning på 8 procent jämfört med det föregående årets kvartal.  I fast penningvärde ökade intäkterna utanför Nord- och Sydamerika med 5 procent. Intäkterna i Nord- och Sydamerika minskade med 2 procent jämfört med det föregående årets kvartal, till 206,6 miljoner $. Rörelseresultatet för decemberkvartalet ökade till 105,0 miljoner $, kassaflödet från verksamheten var 84,2 miljoner $, medan bruttomarginalen ökade till 64,7 procent, vilket tillsammans visar på ett starkt rörelseresultat. Under kvartalet återköpte bolaget också 1,5 miljoner aktier till ett pris av 74,0 miljoner $ som en del av sitt pågående kapitalhanteringsprogram.

ResMeds koncernchef Mick Farrell kommenterade: "Samtidigt som vi är besvikna över de amerikanska siffrorna är de två viktigaste frågorna som vi tidigare har konstaterat marknadsomstrukturering på grund av konkurrerande anbud och ökad konkurrentaktivitet. Dock börjar de konkurrerande anbudens effekter på volymen på den amerikanska marknaden att avta, och tillsammans med våra kunder i USA förbereder vi oss för den kommande tillväxt vi kan se. Det är viktigt att komma ihåg att vi har många produkter som väntar på att lanseras, och vi är fortsatt optimistiska när det gäller den framtida tillväxten på USA-marknaden."

Farrell gav ett exempel på kommande produkter från företaget: "Tidigare den här månaden i USA lanserade vi vårt nya AirFit™ P10-näskuddsystem, som är en mycket lätt och oerhört tyst mask som bara har tre delar, inklusive ett nytt mjukt och stabilt QuickFit™-huvudband och en ny ventilationsteknik som heter QuietAir™. AirFit P10 är 50 procent tystare och 50 procent lättare än sin föregångare, och sprider luften på ett sätt som är minimalt störande för patienterna och deras sängkamrater.  Kort sagt är detta en fantastisk mask, patienternas omdömen har varit mycket positiva och ytterligare två nya masker kommer att presenteras under det här räkenskapsåret.

"Under andra kvartalet godkände hälsokontrollmyndigheten vår Stellar™-ventilator för försäljning i Brasilien. Dessutom håller vi på att lansera nästa generations ventilatorplattform för andningsvård i Europa under räkenskapsåret 2014, och därefter på ytterligare marknader. Vi tror att dessa och andra lanseringar av våra produkter kommer att skapa ytterligare tillväxt på våra globala marknader", sade han.

"Under detta räkenskapskvartal drog vi nytta av vår breda globala diversifiering med stark tillväxt från våra europeiska team och i våra länder på utvecklingsmarknader. Våra tyska hemvårds- och återförsäljarverksamheter visade goda resultat under kvartalet, och försäljningen var stark i Storbritannien och Schweiz samt i europeiska länder där vi inte har direkta dotterbolag. Vi är nöjda med vårt globala verksamhetsresultat, som gjorde det möjligt för oss att öka bruttomarginalerna och öka vinsten med tvåsiffriga procenttal detta kvartal", fortsatte Farrell.

"Fortsatta möjligheter till tillväxt finns på marknaderna för sömn, andningsvård och hjärt- och lungvård i hela världen.  Vi fortsätter att inrikta oss på att förbättra livskvaliteten för patienter som lider av sömnrelaterade andningsstörningar och andningsinsufficiens, inklusive kronisk obstruktiv lungsjukdom. Vårt team strävar efter att förebygga sjukdomsutveckling, förbättra resultat och minska kostnaden för att hantera några av de mest kostnadskrävande kroniska sjukdomarna i det globala hälso- och sjukvårdssystemet, inklusive hjärt- och kärlsjukdomar."

ResMeds styrelse har i dag beslutat om en kvartalsutdelning på 0,25 $ per aktie, som kommer att ha registreringsdatum 19 feb 2014 och betalas ut 19 mars 2014. Utdelningen kommer att betalas ut i USA-valuta till innehavare av ResMed-stamaktier som handlas på New York Stock Exchange (NYSE). Innehavare av CDI:er (Chess Depositary Instrument) som handlas på Australian Securities Exchange kommer att få ett motsvarande belopp i australisk valuta som är baserat på växelkursen på registreringsdatumet och återspeglar 10:1-förhållandet mellan CDI:er och NYSE-aktier.  Eftersom de två börserna har olika procedurer för avräkning och överföring blir perioderna utan utdelning innan registreringsdatumet olika för stamaktier och för CDI:er. Dagen för notering utan utdelning blir 13 feb 2014 för CDI-innehavare och 15 feb 2014 för innehavare av stamaktier. På grund av dessa skillnader har ResMed begärt befrielse från ASX:s avräkningsföreskrifter, vilket kommer att göra det möjligt för ResMed att skjuta upp omvandlingen mellan sina register för stamaktier och CDI:er från och med 13 feb 2014 till och med 19 feb 2014. 

Om ResMed

ResMed är globalt ledande inom utveckling, tillverkning och marknadsföring av medicinska produkter för diagnos, behandling och hantering av andningsbesvär, med fokus på sömnrelaterade andningsstörningar. Företagets inriktning är att utveckla nyskapande produkter för att höja livskvaliteten för dem som lider av dessa åkommor och att öka medvetenheten bland patienter och sjukvårdpersonal om de potentiellt allvarliga hälsoföljderna av obehandlade sömnrelaterade andningsstörningar. Mer information om ResMed finns på www.resmed.com.

ResMed kommer att anordna en telefonkonferens kl 13.30 amerikansk Stillahavstid i dag för att diskutera dessa kvartalsresultat.  Personer som vill delta i telefonkonferensen kan göra det via ResMeds webbplats på www.resmed.com eller genom att ringa 847-585-4405 (inrikes) eller +1 847-585-4405 (internationellt) och ange konferenskod nr 36303553.   Avsätt lite extra tid till innan samtalet för att besöka webbplatsen och hämta det uppspelningsprogram för strömmat innehåll (Windows Media Player) som behövs för att du ska kunna lyssna på internetsändningen.  Onlinearkivet för sändningen kommer att bli tillgängligt cirka 30 minuter efter det direktsända samtalet och kommer att vara tillgängligt i två veckor.  En inspelning av telefonkonferensen är tillgänglig via telefon på 630-652-3042 (inrikes) och på +1 630-652-3042 (internationellt) – ange konferens-ID- nr 36303553.

För investerare: Du kan få ytterligare information genom att kontakta David Pendarvis på ResMed Inc.i San Diego på (858) 836-5983 eller Brett Sandercock på ResMed Limited i Sydney på (+612) 8884-2090, eller genom att besöka företagets flerspråkiga webbplats på www.resmed.com

För nyhetsmedier: Kontakta Gretchen Griswold, ansvarig för global företagskommunikation, på (858) 836-6789.

Påståenden i denna utgåva som inte är historiska fakta är "framåtblickande" påståenden enligt överväganden i Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Dessa framåtblickande påståenden, inklusive påståenden om företagets framtida intäkter, vinster eller utgifter, utveckling av nya produkter och nya marknader för företagets produkter, omfattas av risker och osäkerhetsfaktorer, vilka skulle kunna leda till att de faktiska resultaten avsevärt avviker från de som anges eller förutsätts i de framåtblickande påståendena. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer diskuteras i företagets årsredovisning i formulär 10-K för dess senaste räkenskapsår och i andra rapporter som företaget lämnar in till U.S. Securities & Exchange Commission.  Dessa rapporter är tillgängliga på företagets webbplats.