ResMeds grundare dr Peter Farrell invald i CONNECT Entrepreneur Hall of Fame

Farrell belönas för innovationer och insatser för San Diego

San Diego, 19 feb 2014 – CONNECT, ett regionalt program som uppmärksammar skapandet av innovativa teknik- och medicinprodukter i San Diego, har gett dr Peter C. Farrell sitt främsta erkännande genom att välja in honom i CONNECT Entrepreneur Hall of Fame. Farrell belönas för sitt livslånga engagemang i forskningsinnovationer inom sömn- och andningsmedicinen och för den betydelse han har haft för samhället i San Diego.

1989 grundade Farrell ResMed, ett globalt företag med huvudkontor här i San Diego, för att främja behandlingen av sömnrelaterade andningsstörningar (SDB), inklusive sömnapné, en sjukdom som vid denna tid var relativt okänd och ostuderad. Farrell har varit styrelseordförande i ResMed sedan han grundade företaget och var dessutom ResMeds vd i 21 av de nästan 25 år som gått sedan företaget bildades. Under Farrells ledning har företaget utökats till 100 länder, med tillverkningsanläggningar i Australien, Frankrike, Singapore och USA, och har fler än 4 300 anställda. I år kommer företaget att fira sitt 25-årsjubileum.

Farrell har arbetat outtröttligt för att öka medvetenheten om farorna med obehandlad SDB. Uppskattningsvis 25 procent av den vuxna befolkningen lider av någon form av SDB, och de allra flesta av dem har ännu inte fått diagnos och behandling. Forskare har kopplat obehandlad SDB till högt blodtryck, diabetes, stroke, hjärtsvikt, depression och kronisk obstruktiv lungsjukdom.   

Utöver sitt arbete med ResMed har Farrell gjort många filantropiska insatser för samhället i San Diego, bland annat stöd till STEM-utbildningsprogrammen, Preuss-skolan vid UC San Diego, Barrio Logan College, Monarch-skolan, High Tech High, San Diego Center for Children samt Museum of Contemporary Art, San Diego-operan, San Diegos zoo, Sulpizio-centret vid UCSD och både UCSD och USD som helhet.

Farrell är den åttonde personen som väljs in i CONNECT Entrepreneur Hall of Fame. Tidigare invalda är Irwin Jacobs, Walter Zable, Ivor Royston, William Rastetter, J. Robert Beyster, Neal Blue, Linden Blue, Peter Preuss, Gene Ray, Howard "Ted" Green och Ron Taylor. En lunchceremoni för att fira Peter Farrell kommer att hållas den 19 feb 2014 i La Jolla, CA. 

#     #     #

Om ResMed:

ResMed är globalt ledande inom utveckling, tillverkning och marknadsföring av innovativa medicinska produkter för behandling och hantering av andningsbesvär, med fokus på sömnrelaterade andningsstörningar och kronisk obstruktiv lungsjukdom. Företagets inriktning är att utveckla nyskapande produkter för att höja livskvaliteten för dem som lider av dessa åkommor och att öka medvetenheten bland patienter och sjukvårdpersonal om de potentiellt allvarliga hälsoföljderna av obehandlade sömnrelaterade andningsstörningar. Mer information om ResMed finns på www.resmed.com.

Om CONNECT:

CONNECT är ett regionalt program som uppmärksammar skapandet av innovativa teknik- och medicinprodukter i San Diego genom att skapa en miljö där uppfinnare och entreprenörer får tillgång till de resurser de behöver för att nå framgång. Sedan 1985 har CONNECT bidragit till bildandet och utvecklingen av fler än 3 000 företag och anses nu vara en av världens mest framgångsrika organisationer som knyter samman uppfinnare och entreprenörer med de resurser de behöver för kommersialisering av innovativa produkter. Därför har programmet fått efterföljare i fler än 50 regioner över hela världen – senast i New York, Bogotá, Colombia och Saudiarabien. Om du vill veta mer om CONNECT kan du besöka vår webbplatsconnect.org eller ringa till 858.964.1300. Följ oss också på Twitter @CONNECTinSD eller på Facebook på facebook.com/CONNECTinSD.