University of Sydney och ResMed inleder ett samarbete för att öka forskningstakten inom sömnrelaterade andningsstörningar och biomedicinsk teknik.

SYDNEY, 14 maj, 2013 – University of Sydney och ResMed Limited tillkännagav idag ett nytt samarbete som innefattar omfattande och långsiktig finansiering av forskning på universitetet, vilket i slutändan gynnar de hundratals miljoner personer över hela världen som lider av sömnrelaterade andningsstörningar.

Enligt ett nyligen ingånget avtal mellan parterna kommer ResMed Limited att betala  25 miljoner australiensiska dollar för att stödja universitetets arbete inklusive inrättandet av två permanenta professurer som kommer att tituleras ResMeds professur i sömnmedicin för sömnrelaterade andningsstörningar med fokus på kronisk sjukdom, och ResMeds professur i biomedicinsk teknik med inriktning på forskning om bioinformatik. Företaget kommer också att tillhandahålla finansiering av forskning inom relaterade områden. Avtalet föreskriver även en förlikning mellan parterna i Australiens federala domstol angående en tvist om ett tidigare licensavtal.

"Sömnrelaterade andningsstörningar är ett globalt hälsoproblem som drabbar en av fem vuxna, och har omfattande och djupgående konsekvenser för andra kroniska sjukdomar, som till exempel hypertoni och hjärtsvikt, sade ResMeds VD, Michael Farrell. "I och med detta samarbete kan vi se fram emot hur universitetets forskning får fram ny information om bekämpning av denna kostnadskrävande och livshotande åkomma."

ResMed är ett innovativt och banbrytande företag som utvecklar produkter för behandling av sömnrelaterade andningsstörningar och andningssjukdomar, inklusive KOL. Företagets Sydney-campus är ett tillverknings- och innovationscentrum tillika huvudkontor för företagets verksamhet i Asien/Stillahavsområdet som anställer över 1200 personer lokalt.

Biträdande universitetskansler, Dr Michael Spence tackade ResMed för det generösa bidraget och sade att avtalet "gör det möjligt för universitetet att fortsätta bryta ny mark inom dessa oerhört viktiga forskningsområden, och ger även framtidsmöjligheter för våra forskare."

University of Sydneys forskningsprogram inom hälsovetenskap håller världsklass, vilket framgick i rapporten Excellence in Research for Australia för år 2012, där programmet rankades som "högt över världsstandard".