ResMed genomdriver förelägganden mot APEX och BMC i Tyskland och fortsätter att hävda patenträttigheter i Europa

Rättsprocesser inledda i Tyskland för att stoppa intrång i patent på apparater och masker

DÜSSELDORF, Tyskland, 20 nov 2013 – ResMed (NYSE: RMD), ett ledande innovationsföretag för utveckling av produkter för behandling av sömnrelaterade andningsstörningar och andningsbesvär, har genomdrivit preliminära ålägganden i Tyskland mot flera patentintrång av den taiwanesiska medicintekniktillverkaren  APEX Medical Corp. (APEX) och den kinesiska medicintekniktillverkaren BMC Medical Co., Ltd. (BMC).  I de inledande föreläggandena, som utdelats av tingsrätten i München, förbjuds APEX och BMC att sälja eller marknadsföra vissa produkter i Tyskland utan ett ytterligare domstolsbeslut.  Produkterna är de följande:

·         APEX WiZARD 210 och WiZARD 220 maskhuvudband

·         BMC:s  RESmart-CPAP-apparater

·         BMC:s Willow/FeaLite-näskuddepatientgränssnitt

ResMed har också inlett processer om patentintrång i München i Tyskland och kräver skadestånd och permanenta förelägganden för att stoppa intrånget i ResMeds patent genom de produkter som angavs ovan samt de ytterligare produkterna nedan: 

·         CPAP-apparaterna APEX iCH och XT Fit

·         Maskerna APEX WiZARD 210 och WiZARD 220

Tidigare i år vidtog ResMed liknande rättsliga åtgärder mot APEX och BMC i USA med International Trade Commission (ITC). Den amerikanska regeringsutredning som inleddes efter ResMeds begäran gällande APEX resulterade i en ITC-uppgörelsedom mot APEX om stopp för import och försäljning av APEX-produkter som gör intrång. Processen mot BMC pågår.

"ResMed har en global verksamhet som bygger på företagets investeringar i forskning och utveckling, som resulterar i produkter som utmärker sig för prestanda, kvalitet och komfort," sade David Pendarvis, ResMeds administrativa chef och bolagsjurist. "Vi kommer att fortsätta att skydda våra investeringar i immateriella rättigheter och använda alla rättsmedel för att förhindra intrång i alla länder där sådana intrång sker."