ResMed informerar om telefonkonferens och webbsändning för diskussion av resultaten för första kvartalet 2014

SAN DIEGO, 1 okt 2013 – RESMED INC. (NYSE: RMD) informerade i dag om att man torsdagen den 24 oktober 2013 kommer att meddela resultaten för första kvartalet räkenskapsåret 2014, som avslutades 30 september 2013. Ett pressmeddelande med ResMeds resultat kommer att skickas ut efter kl 13.00 amerikansk Stillahavstid och företaget kommer att anordna en telefonkonferens och en webbsändning för att berätta om resultatet, marknadstrender och framtidsutsikter.

Telefonkonferensen planeras starta kl 13.30 amerikansk Stillahavstid och kommer att webbsändas på ResMeds webbplats på http://investor.resmed.com.  Gå till denna del av webbplatsen 5–10 minuter innan samtalet och klicka på ikonen för webbsändningen om "resultatet för första kvartalet 2014." Onlinearkivet för sändningen kommer att bli tillgängligt cirka 30 minuter efter det direktsända samtalet och kommer att fortsätta att vara tillgängligt i två veckor.

Följande tider gäller för de internationella konferenssamtalen:

21.30

London

7.30

Sydney, Australien (25 oktober 2013)

FÖR ATT DELTA i telefonkonferensen, ring ett av numren nedan minst tio minuter innan konferensen inleds och identifiera dig för operatören:

USA:

847-585-4405

Utanför USA:

+1 847-585-4405

Konferensens namn:

Konferenssamtal om resultatet för ResMed Inc. för första kvartalet 2014

Deltagarlösenord:

35765718

Reprisen av konferensen kommer att finnas tillgänglig cirka 30 minuter efter samtalets slut och kommer att finnas tillgänglig i två veckor på:

USA:

630- 652-3042

Utanför USA:

+1 630-652-3042

Passerkod:

35765718