Pragbaserade Unimedis förvärvat av ResMed

Förvärv kommer att öka tillgången på ledande sömn- och andningsbehandlingar i Tjeckien

SAN DIEGO och PRAG, 2 dec 2013 – Pragbaserade Unimedis, en distributör av utrustning för behandling av sömnrelaterade andningsstörningar i Tjeckien och Slovakien, har förvärvats av ResMed (NYSE: RMD), pionjärer och globala ledare inom sömn och respiratorisk medicin.

"De tjeckiska och slovakiska marknaderna innebär fantastiska tillväxtmöjligheter för vår kärnverksamhet för behandling av sömnrelaterade andningsstörningar och för vårt växande utbud av lösningar för andningsvård och kardiologi," sade ResMeds Europa-chef, Anne Reiser. "Genom förvärvet fortsätter ResMed sin strategi för utvecklingsmarknader, som går ut på att utöka distributionen i syfte att leverera marknadsledande lösningar för behandling av sömnrelaterade andningsstörningar samt andningsvård till de platser där de behövs som mest."  Ett tidigare exempel på denna strategi är ResMeds förvärv i oktober av Warszawabaserade Mediserv, som nu heter ResMed-Poland.

"Hälsovårdspolitiken i Tjeckien håller på att förändras i riktning mot att fästa större vikt vid compliance och resultat av finansierade behandlingar," sade Tomasz Zarzycki, försäljningschef för utvecklingsmarknader på ResMed-Europe. "Denna politik stämmer väl överens med ResMeds lösningar, som ökar följsamheten och förenklar fjärrhantering av den, vilket ökar kvaliteten och effektiviteten i patientvården."

Unimedis kommer att fortsätta att leverera till hela Tjeckien och Slovakien under ledning av Ondrej Kalas, som kommer att fortsätta som ResMeds landschef för Tjeckien och Slovakien.

"Unimedis har alltid tillhandahållit utmärkta tjänster och högkvalitativa produkter till sina kunder, och nu kommer vi att fortsätta att göra det som en del av ResMed," sade Kalas.

Förvärvet slutfördes i dag. Affärsvillkoren offentliggjordes inte.