Carol J. Burt, chef på ett amerikanskt hälso- och sjukvårdsföretag, har nominerats till ResMeds styrelse

Före detta WellPoint-VD kan bidra med försäkringsexpertis till styrelsen

SAN DIEGO, 2 okt, 2013 – ResMed (NYSE: RMD), ett företag som ägnar sig åt innovation och banbrytande produktutveckling för behandling av sömnrelaterade andningsstörningar och andningssjukdomar har nominerat Carol J. Burt till en ledig position i sin styrelse. Omröstningen kommer att hållas på aktieägarnas årsmöte i november år 2014 i Sydney, Australien.

Burt är direktör hos Burt-Hilliard Investments, en privat investerings- och konsultfirma inom sjukvårdsbranschen. Burt var tidigare vice-vd för Corporate Finance and Development för WellPoint, Inc., där hon bidrog till att bygga WellPoint till ett ledande nationellt sjukförsäkringsföretag med intäkter på 61 miljarder dollar.

"Både statliga och privata sjukförsäkringsföretag har börjat inse fördelen av att proaktivt behandla sömnrelaterade andningsstörningar hos sina försäkringstagare", sade ResMeds VD Michael "Mick" Farrell. "Att sänka kostnader i samband med behandling av kroniska sjukdomar som hypertoni och hjärtsvikt är en alltmer framträdande prioritering inom sjukvårdsarbetet Under Ms. Burts ledning vill vi prioritera detta ytterligare, samt hjälpa försäkringsbolag att förstå hur vår behandling kan bromsa, och i vissa fall, vända förloppet för kroniska sjukdomar."

“Ms. Burt har ett gott rykte inom hälso- och sjukvårdsbranschen och har både den praktiska och framåtblickande erfarenhet som kan leda ResMed in i framtiden," sade Ronald Taylor, ordförande i ResMed-styrelsens nominerings- och styrkommitté. "Under hennes ledarskap har företag getts kapacitet att växa snabbt för att ta vara på marknadsmöjligheter. Vi ser fram emot privilegiet att arbeta med henne i ResMeds styrelse.”  

Den styrelseposition som Burt har nominerats till innehas för närvarande av Michael Quinn, som inte kommer att ställa upp för omval.  Quinn har suttit i ResMeds styrelse i 21 år.

"Mikes bidrag till ResMed under de senaste två decennierna har varit ovärderliga," sade Peter C. Farrell, ResMeds grundare och styrelseordförande. "Han har hjälpt ResMed att mogna och växa till en global kraft som har förbättrat miljontals liv i 100 länder. Det har varit ett nöje att ha honom i ResMeds styrelse."