Särskilda hänsynstaganden för pediatriska patienter

Detektion av ett barns tidalvolym och/eller andningsansträngning kräver känsliga algoritmer och tekniska funktioner. ResMed har konstruerat apparater för andningsstöd som erbjuder högkänslig inandningstrigger vilket förbättrar synkronisering och andningsstöd för barnet.

 • ResMeds ventilator erbjuder justerbara triggerkänsligheter, så att klinikerna kan välja en hög eller mycket låg känslighet för att underlätta triggningen.
 • Ventilatorserierna LumisTM, StellarTM, EliséeTM och AstralTM gör det möjligt att koppla syrgas direkt till ventilatorn vilket sänker risken för felaktig triggning.

För att uppnå tillräcklig minutventilation och/eller patientsynkronisering måste vissa barn ha en förhöjd andningsfrekvens.

 • Astral-apparater kan ge en backup-frekvens på upp till 80 bpm (andetag per minut) och har stöd för spontan andningsfrekvens utöver denna nivå, medan Stellar-apparater erbjuder en justerbar backup-frekvens på upp till 60 bpm. Frekvensen på VPAP™ ST och VPAP ST-A kan ställas in på upp till 50 andetag per minut (bpm).

Oavsiktliga läckage är oundvikliga, särskilt för barnpatienter som ofta rör sig väldigt mycket eller som ännu inte förstår att de behöver behålla masken på.

 • ResMed-ventilatorer innehåller VSync-algoritmen som kompenserar för eventuellt förekommande läckage.  ResMeds ventilatorer gör det möjligt för vårdpersonal att ställa in en maximal inandningstid i syfte att säkerställa avslut och cykling av varje andetag till utandning, även vid omfattande läckage.

NIV kan användas för att behandla olika andningsbesvär.

 • Astral indikeras för patienter som väger mer än 5 kg med tidalvolymer >50 ml. S9TM VPAP ST-A och Stellar har godkänts för pediatriska patienter (>13 kg)  på sjukhus och i hemmet.
 • Apparater av märket Astral, S9 VPAP ST-A och Stellar erbjuder en omfattande meny med larmalternativ samt integrerad oximetri, vilket gör dem idealiska för noninvasiv ventilation av pediatriska patienter.
 • LumisTM, Astral och Stellar erbjuder möjlighet att koppla in syrgas på baksidan av apparaten (upp till 30 l/min) för en mer effektiv blandning under behandling. När man använder ClimateLine Oxy™ med S9 VPAP ST-A, kan den hantera ett maxflöde på 15 l/min. 

För pediatriska patienter är det viktigt att se till att bilevelapparaten är utrustad med lämpliga larm.

 • De flesta av ResMeds ventilatorer innehåller larm som till exempel varnar om strömavbrott eller apparatfel.
 • LumisTM, S9 VPAP ST-A, Stellar, Elisée och Astral erbjuder en omfattande meny med larmalternativ.

Pediatriska patienter ordineras ibland en oximeter.

 • Astral- och Stellar-ventilatorer inkluderar integrerad oximetri med larm som kan justeras av användaren. Oximetri finns som tillval för S9 VPAP-sortimentet.

Det är viktigt att familjerna till barn som behandlas med noninvasiv ventilation deltar i normala aktiviteter och utflykter som stärker relationsbanden och ökar livskvaliteten.

 • Astral- och Stellarventilatorer är utrustade med ett internt batteri för extra mobilitet.
 • Många ResMed-ventilatorer fungerar dessutom ihop med externa batterier som kan ge ytterligare elektrisk autonomi för apparaten.  

Mer om ventilation for pediatriska patienter