Ventilation for pediatriska patienter

Under de senaste 30 åren har noninvasiv ventilation (NIV) använts för att behandla sömnrelaterade andningsstörningar, andnöd och andningssvikt hos vuxna patienter, och under de senaste 10 åren har det börjats användas alltmer för pediatriska patienter.

ResMeds pediatriska ventilationslösning

ResMeds pediatriska ventilationslösning

ResMeds noninvasiva ventilationslösning (NIV) för pediatriska patienter har utformats med tanke på komfort och compliance för unga patienter, så att deras vårdgivare och familjer kan känna sig trygga.

Särskilda hänsynstaganden för pediatriska patienter

Det finns ett antal särskilda hänsynstaganden som bör tas för pediatriska patienter som behandlas med noninvasiv ventilation.

Särskilda hänsynstaganden för pediatriska patienter

Särskilda hänsynstaganden för pediatriska patienter

Det finns ett antal särskilda hänsynstaganden som bör tas för pediatriska patienter som behandlas med noninvasiv ventilation.

Andningssvikt hos pediatriska patienter

Andningssvikt hos pediatriska patienter

Lär dig mer om de unika ventilationsbehoven hos pediatriska patienter och ResMeds behandlingslösning.