Invasiv ventilation (IV)

Invasiv mekanisk ventilation kan vara ett livsnödvändigt ingrepp för patienter med luftvägs- och andningsbesvär. Begreppet "invasiv" används om ett instrument penetrerar kroppen via munnen (till exempel en endotrakealtub), näsan, eller huden (till exempel en trakealkanyl via en trakeostomi, ett hål i luftstrupen som skapats på kirurgisk väg) för att fungera som en artificiell luftväg.1

Målen med mekanisk ventilation är främst att öka syresättningen, sänka koldioxidnivån och minska andningsarbetet.1

Det finns två olika typer av rör som används för mekanisk ventilation:

  • Vanlig endotrakealtub (ET) – förs in via näsan eller munnen och ger en säker luftväg när ballongen på manschetten fylls med luft och blir tätslutande. Den används oftast för vuxna patienter med akut andningssvikt; pediatriska patienter kan ha hjälp av en endotrakealtub utan manschett.2
  • Trakealkanyl –förs in via en trakeostomi, dvs. en öppning i luftstrupen som gjorts på kirurgisk väg. Trakealkanylen används för patienter som behöver långvarig mekanisk ventilation och finns med eller utan manschett. Trakealkanyler med manschett förseglar luftvägen för att kontrollera den mekaniska ventilationen medan manschetter utan luft eller kanyler utan manschetter kan användas när patientens tillstånd är mer stabilt.

Invasiv ventilation kan användas vid akut andningssvikt, avvänjning och kronisk andningssvikt när noninvasiv ventilation inte går att hantera. Det kan även användas för att hålla patientens luftväg öppen vid ett kirurgiskt ingrepp, till exempel intubation på intensivvårdsavdelningen.

Oavsett om invasiv mekanisk ventilation används på sjukhus eller i hemmet kombineras det med ventilationsteknik som kontinuerligt underlättar utbytet av syre och koldioxid.3 ResMed erbjuder maskiner med flera funktioner som innehåller den senaste tekniken för en behandling som är så behaglig och effektiv som möjligt. Upptäck vårt sortiment av ventilatorer för invasiv mekanisk ventilation.

Referenser

Mer om ventilation