Andningsbehandlingar

Målet med mekanisk ventilation är att hjälpa patienter som lider av andningssvikt.1 Ventilation förbättrar gasutbytet och minskar patientens andningsarbete.2

ResMed erbjuder flera olika ventilationsalternativ för invasiva och noninvasiva användningsområden, som passar olika patienter och vårdmiljöer.

Vårt sortiment av noninvasiva (NIV) ventilationslösningar inkluderar behandlingsapparater som kompletteras av masker med senaste tekniken för komfort och prestanda, patienthanteringsprogram, tillbehör, utbildning och service.

Noninvasiv ventilation (NIV)

Noninvasiv ventilation (NIV)

Noninvasiv ventilation (NIV) ger ventilationsstöd till patienter som lider av andningsinsufficiens.

Invasiv ventilation (IV)

Invasiv ventilation (IV) efter endotrakeal intubation ger ventilationsstöd till dina patienter. Lär dig hur invasiv mekanisk ventilation kan vara ett livsnödvändigt ingrepp för patienter med andningssvikt.

Högflödes-behandling med syrgas

Högflödes-behandling med syrgas

Högflödes-behandling med syrgas används vid akut såväl som kronisk andningssvikt.

Referenser

  • 01

    Tobin M (ed.), Principles and practice of mechanical ventilation, 3rd ed. 1994.

  • 02

    International Consensus Conferences in Intensive Care Medicine: noninvasive positive pressure ventilation in acute Respiratory failure. Am J Respir Crit Care Med. 2001.