Behandlingsalternativ för restriktiv lungsjukdom

Genom att behandla en patient med andningssvikt i samband med restriktiv lungsjukdom, främst bröstkorgsdeformitet, kan man lindra några av andningsbesvären, inklusive:

 • dyspné vid ansträngning1
 • venös insufficiens1
 • ortopné1
 • morgonhuvudvärk1
 • trötthet1
 • dålig sömnkvalitet1
 • aptitförlust

Indikationer för NIV som behandling av andningssvikt inkluderar symptom eller tecken på hjärt- och lungsjukdom samt en av följande:

 • Arteriell PaCO2 dagtid ≥ 45 mmHg
 • SaO2< nattetid 88 % fem minuter i sträck
 • Progressiv neuromuskulär sjukdom (NMD) med PImax< 60 cm H2O eller FVC< 50 % av förväntat värde

Noninvasiv ventilation (NIV) är en effektiv behandling för hyperkapnisk andningssvikt hos patienter med en bröstkorgsdeformitet.1

LumisTM-serien

AstralTM-serien

S9 VPAPTM serien

Referens

 • 01

  Shneerson JM, Simonds AK. Noninvasive ventilation for chest wall and neuromuscular disorders. Eur Respir J. 2002; 20:480-487

Mer om restriktiv lungsjukdom