ResMeds lösningar för restriktiv lungsjukdom

ResMeds NIV-lösning

ResMed strävar efter att förbättra livskvaliteten för patienter med bröstkorgsdeformitet genom användning av NIV-system för hemmet.

På senare år har NIV, som används i kombination med en läckagekrets och en garanterad målvolym, etablerats som en effektiv metod för att minska PtcCO2

ResMeds läge för garanterad volym, iVAPS (intelligent tryckstöd med garanterad volym) säkerställer inte bara målvolymen, utan säkrar även den alveolära ventilationen samtidigt som den kompenserar dödrumsventilation. Detta är särskilt viktigt eftersom patientens tillstånd kan förändras under natten, exempelvis när andningsarbetet ibland försämras under REM-sömnen eller när patienten lägger sig på rygg.

Vissa ResMed-ventilatorer har också triggertekniken NIV+, som har så hög känslighet att den kan detektera också mycket svaga andetag, och signalerar till ventilatorn att den ska leverera nästa andetag för patienten så att andningen inte fördröjs.

iVAPS är tillgängligt i följande ResMed-apparater för behandling av andningssvikt förknippad med bröstkorgsdeformitet:

StellarTM -serien

Särskilda överväganden

Bröstkorgsdeformiteter är progressiva och kan kräva att ventilatorns inställningar justeras baserat på hur patientens tillstånd förändras.

  • ResMeds sortiment av ventilatorer är avsedda för patienter med alla grader av ventilationsberoende, från patienter som inte är beroende till patienter som är beroende. För ökad mångsidighet erbjuder ResMeds ventilatorer både noninvasiva och invasiva alternativ.
  • ResMeds avancerade datainsamlingsmöjligheter (apparat- och kortdatalagring med högupplösta flödes- och tryckdata, I:E-förhållande, uppgifter om synkronisering, oximetri) och ResScanTM -programvara ger klinikerna detaljerade data för felsökning och övervakning av patientens framsteg.

Faktorer som begränsar noninvasiv ventilationsbehandling omfattar läckage, näsproblem och maskproblem.

  • ResMeds Vsync-algoritm säkerställer synkronisering i fall där det finns varierande och ibland stora läckage.
  • TiControlTM-funktionen gör det möjligt för klinikerna att ställa in ett maxvärde för den tid som ägnas åt inandning (Ti Max), vilket ger en effektiv övergång till utandning vid förekomst av ett stort, oavsiktligt läckage.
  • De läckagedata som samlas in av apparaten och visas i ResScan gör det möjligt för klinikerna att exakt lokalisera och felsöka problem med maskläckage.
  • ResMed har tagit fram mycket effektiva, integrerade befuktningssystem för VPAPTM-, Stellar, EliséeTM- och AstralTM-apparater. H5iTM uppvärmd befuktare och Climate Control – de senaste lösningarna för ResMeds VPAP-serie (på S9TM-plattformen) – kan tillhandahålla temperatur- och fuktighetsstyrd behandling till patienterna, för ökad komfort och följsamhet. H4iTM är den särskilda befuktaren för Stellar-ventilatorer. HumicareTM D900 är en förstklassig befuktningslösning för alla ventilationsplattformar när befuktningen är svårhanterlig.
  • ResMed har ett brett utbud av masker tillgängliga, så att de flesta patienttyper kan hitta en som passar.
  • ResMeds apparater och masker är tysta och lätta att använda för både vårdpersonal och patienter.

Patienter med deformiteter i bröstkorgsväggen har låg eftergivlighet (hög elastans) i lungorna, vilket kan leda till att inandningen med en ventilator med spontan cykel avslutas alltför tidigt.

  • ResMeds TiControl gör det möjligt för vårdpersonal att ställa in ett minimivärde för den tid som ägnas åt inandning (tillgängligt på VPAP S, VPAP ST, Stellar 100 och Stellar 150).
  • Dessutom kan ResMeds ventilatorer tillhandahålla PAC-funktionen (tillgänglig på Stellar 100, Stellar 150, VS III och Elisée 150).

Mer om restriktiv lungsjukdom