Restriktiv lungsjukdom

Restriktiv lungsjukdom är en benämning på en grupp thorakala deformiteter som ger upphov till en otillräcklig koppling mellan andningsmusklerna och bröstkorgen. Dessa rubbningar kännetecknas vanligtvis av en restriktiv defekt och har som gemensam nämnare en risk för hyperkapnisk andningsvikt på lång sikt.1

Den vanligaste abnormitet i bröstkorgsväggen som leder till andningssvikt är torakoplastik. Skolios och/eller kyfoskolios kan också orsaka allvarlig andningssvikt.

Symptom på andningssvikt inkluderar:

Dyspné vid ansträngning, venös insufficiens, ortopné, morgonhuvudvärk, trötthet, dålig sömn kvalitet1, och aptitförlust.

ResMeds lösningar för restriktiv lungsjukdom

ResMeds lösningar för restriktiv lungsjukdom

ResMed erbjuder ett antal olika lösningar för patienter med andningssvikt på grund av restriktiv lungsjukdom

Behandlingsalternativ för restriktiv lungsjukdom

Restriktiv lungsjukdom är en grupp thorakala deformiteter som ger upphov till en otillräcklig koppling mellan andningsmusklerna och bröstkorgen.

Behandlingsalternativ för restriktiv lungsjukdom

Behandlingsalternativ för restriktiv lungsjukdom

Restriktiv lungsjukdom är en grupp thorakala deformiteter som ger upphov till en otillräcklig koppling mellan andningsmusklerna och bröstkorgen.

Behandlingsresultat för RLD-patienter

Behandlingsresultat för RLD-patienter

Lär dig mer om hur NIV kan bidra till att förbättra livet för patienter med restriktiv lungsjukdom.

Referenser

  • 01

    Shneerson JM, Simonds AK. Noninvasive ventilation for chest wall and neuromuscular disorders. Eur Respir J. 2002; 20:480-487