Obesitas hypoventilationssyndrom (OHS)

OHS definieras som kronisk hyperkapni dagtid (PaCOöver 45 mmHg) hos fetmapatienter (med ett BMI på > 30 kg/m2) efter att man uteslutit andra orsaker till hypoventilation.1

På grund av bristfällig andning lider personer med OHS av koldioxidöverskott (hypoventilation) och syreunderskott i blodet (hypoxemi).

OHS-symptom inkluderar:

Dyspné2, överdriven dagtrötthet (EDS) 2, morgonhuvudvärk2, depression.

Så många som 90 procent av patienterna med OHS lider också av obstruktiv sömnapné (OSA).

Behandlings-alternativ för obesitas hypoventilationssyndrom

Behandlings-alternativ för obesitas hypoventilationssyndrom

Rekommenderade behandlingsalternativ för OHS inkluderar kontrollerad viktnedgång och noninvasiv ventilation.

ResMeds OHS-lösningar

ResMeds NIV med intelligent tryckstöd med garanterad volym (iVAPS) kan hjälpa patienter med obesitas hypoventilationssyndrom.

ResMeds OHS-lösningar

ResMeds OHS-lösningar

ResMeds NIV med intelligent tryckstöd med garanterad volym (iVAPS) kan hjälpa patienter med obesitas hypoventilationssyndrom.

Behandlingsresultat för OHS-patienter

Behandlingsresultat för OHS-patienter

Lär dig mer om de positiva effekterna för OHS-patienter som behandlas med noninvasiv ventilation (NIV).

Referenser

  • 01

    Olson AL, Zwillich C. The obesity hypoventilation syndrome. Am J Med. 2005 Sep 118(9): 948-56

  • 02

    Mokhlesi B, Kryger MH, Grunstein RR. (2008) Assessment and management of patients with obesity hypoventilation syndrome. Proc Am Thorac Soc 5:218–225