Behandling av andningsinsufficiens till följd av NMD

Genom att behandla en patient med andningssvikt till följd av NMD kan man lindra några av andningsbesvären, inklusive:

 • nattlig hypoventilation (ortopné, hyperkapni och syredesaturationer), som kan uppträda innan utveckling av hyperkapni under dagtid1
 • förvärrad allmän svaghet
 • sväljningssvårigheter
 • dyspné vid ansträngning och vila
 • trötthet
 • sömnighet
 • morgonhuvudvärk
 • koncentrationssvårigheter
 • humörsvängningar

Den ideala behandlingen mot andningssvikt hos NMD-patienter är noninvasiv ventilation (NIV).

Stellar 150

LumisTM-serien

AstralTM-serien

S9 VPAPTM-serien

Referenser

 • 01

  Ward SA, Chatwin M, Heather S, Simonds AK. Randomised controlled trial of non-invasive ventilation (NIV) for nocturnal hypoventilation in neuromuscular and chest wall disease patients with daytime normocapnia. Thorax 2005; 60:1019–1024.

\

Mer om NMD