ResMeds lösningar för neuromuskulär sjukdom (NMD)

ResMeds NIV-lösning

ResMed strävar efter att förbättra livskvaliteten för NMD-patienter med hjälp av NIV-system för hemmet.

På senare år har NIV, som används i kombination med en läckagekrets och en garanterad målvolym, etablerats som en mycket effektiv metod för att minska PtcCO2.

ResMeds funktion för garanterad volym, iVAPS (intelligent tryckstöd med garanterad volym) säkerställer inte bara målvolymen, utan säkrar även den alveolära ventilationen samtidigt som den kompenserar för dead space-ventilation. Detta är särskilt viktigt eftersom patientens tillstånd kan förändras under natten, exempelvis när andningsarbetet försämras under REM-sömnen eller när patienten lägger sig på rygg.

Vissa ResMed-ventilatorer har också triggertekniken NIV+, som har så hög känslighet att den kan detektera också mycket svaga andetag, och signalera till ventilatorn att den ska leverera nästa andetag för patienten så att andningen inte fördröjs.

iVAPS finns i följande ResMed-apparater som används för behandling av åkommor som förknippas med NMD: 

StellarTM 150  

Särskilda överväganden

Vid progressiv neuromuskulär sjukdom är det sannolikt att beroendet av ventilation ökar med tiden. Det kan följaktligen även bli nödvändigt att ändra ventilatorns inställningar.

  • ResMeds sortiment av ventilatorer är avsedda för patienter med alla grader av ventilationsberoende, från patienter som inte är beroende till patienter som är beroende. För ökad mångsidighet erbjuder ResMeds ventilatorer både noninvasiva och invasiva alternativ.
  • ResMeds avancerade datainsamlingsmöjligheter (apparat- och kortlagring med högupplösta flödes- och tryckdata, procentandel spontana andetag, AHI, volymer, andningsfrekvens, uppgifter om synkronisering, SpO2-övervakning) och ResScanTM  programvara gör det möjligt för läkare att få tillgång till detaljerade data för felsökning och övervakning av patientens framsteg.

Neuromuskulära patienter kan även lida av obstruktiv sömnapné (OSA).

Vid förekomst av OSA behöver EPAP titreras för att avhjälpa kollapsen i de övre luftvägarna.

  • AHI-data (apné-hypopné-index) som visas på Stellars informationsskärm eller via ResScan hjälper dig att fastställa ett eventuellt behov av EPAP-justering.
  • Högupplösta flödesdata kan hjälpa till att titrera EPAP och fastställa PEEPi.

Det är väsentligt att upprätthålla en tillförlitlig synkronisering av triggning och cykling av andetag mellan patienten och apparaten.

VSync-algoritmen för läckagehantering fungerar i synkroni med TiControlTM -funktionen. Vsync övervakar och kompenserar för läckage genom att kontinuerligt och automatiskt justera baslinjeflödet, medan TiControl säkerställer en minimal inandningstid och en maximal inandningstid.

Trigger- och cykelinställningarna kan även bidra till synkroniseringen.

Tilläggsutrustning för ventilation, som munventilation med ett munstycke fäst vid ett stöd på en rullstol, kan vara till god hjälp.

Flera ResMed-ventilatorer kan användas tillsammans med ett munstycke.

Sekretrensning med NIV-tekniker.1

Stellar-ventilatorer gör det möjligt för vårdpersonal att ställa in två program, varav det ena kan ställas in så att det bistår med tekniska lösningar för sekretrensning.

Reservbatterier ger patienterna ökad mobilitet.

Stellar-ventilatorer har interna batterier.

Alla ResMeds apparater är kompatibla med ResMed Power Station II, ett externt batteri som tillhandahåller upp till 8* timmars ytterligare ström eller 16* timmar om två batterier ansluts.

Det är mycket viktigt att patienten och behandlingsförloppet övervakas under alla stadier av ventilation.

ResMeds avancerade datahanteringslösningar (apparat- och kortlagring med högupplösta flödes- och tryckdata, drifttimmar, volymer, procent spontana andetag, andningsfrekvens, AHI, SpO2 och data om synkronisering) inklusive ResScan programvara gör det möjligt för läkare att få tillgång till detaljerade data för felsökning och övervakning av patienten efter behov. Vissa ResMed-ventilatorer, t.ex. Stellar eller Astral, kan visa data i realtid (som flödes- och tryckdiagram) samt sammanfattningsdata på själva apparaten.

Realtidsövervakning av behandlingen möjliggör titrering av patienten, optimal uppföljning och justering av inställningarna efter sjukdomens förlopp.2

Referenser

  • 01

    C Senent et al. A comparision of assisted cough techniques in stable patients with severe respiratory insufficiency due to amyotrophic lateral sclerosis. Amyotrophic lateral sclerosis. 2011; 12:26–32.

  • 02

    Janssens JP, Borel JC, et al. Nocturnal monitoring of home noninvasive ventilation: The contribution of simple tools such as pulse oximetry, capnography, built-in ventilator software and autonomic markers of sleep fragmentation. Thorax 2011; 66:438-445.

*8 timmar per batteri i PAC inställning vid EPAP 5cm H2O, IPAP 15 cm H2= och 20 bpm (två batterier kan kopplas på samtidigt).

Mer om NMD