Neuromuskulär sjukdom (NMD)

Neuromuskulär sjukdom (NMD) är ett vitt begrepp som omfattar många sjukdomar och krämpor som försämrar musklernas funktion, antingen direkt genom en verklig muskelsjukdom eller indirekt genom en nervsjukdom.

Vissa patienter med neuromuskulär sjukdom kännetecknas av progressiv muskelförsvagning som leder till:

att patienten förlorar rörligheten, blir rullstolsbunden, får svårigheter att svälja, får försvagade andningsmuskler och avlider av andningssvikt.

Neuromuskulära rubbningar indelas i sjukdomar med snabbt förlopp och sjukdomar med långsamt förlopp:

Sjukdomar med snabbt förlopp kännetecknas av en muskelförsvagning som förvärras inom loppet av några månader och leder till döden inom loppet av några år (t.ex. Amyotrofisk lateralskleros [ALS] och Duchennes muskeldystrofi [DMD] hos tonåringar).

Sjukdomar med variabelt eller långsamt förlopp kännetecknas av en muskelförsvagning som förvärras inom loppet av några år och ger upphov till en endast något förkortad förväntad livslängd (t.ex. skulder-bäcken-muskeldystrofi och facioskapulohumeral och myoton muskeldystrofi).

Behandling av andningsinsufficiens till följd av NMD

Behandling av andningsinsufficiens till följd av NMD

Genom att behandla en patient med andningssvikt till följd av NMD kan man lindra några av andningsbesvären.

ResMeds lösningar för neuromuskulär sjukdom

ResMeds NIV med läckagekrets och garanterad målvolym har konstruerats för att minska PtcCO2 hos patienter med neuromuskulär sjukdom.

ResMeds lösningar för neuromuskulär sjukdom

ResMeds lösningar för neuromuskulär sjukdom

ResMeds NIV med läckagekrets och garanterad målvolym har konstruerats för att minska PtcCO2 hos patienter med neuromuskulär sjukdom.

Behandlingsresultat för NMD-patienter

Behandlingsresultat för NMD-patienter

Lär dig mer om om fördelarna med behandling av NMD-patienter med NIV.