ResMeds KOL-lösningar

Förbättrat gasutbyte

ResMeds intelligenta tryckstödsbehandling med garanterad volym (iVAPS) inriktar sig på alveolär ventilation, förbättrat gasutbyte och minskning av CO₂-nivåer hos patienter med hyperkapni. Med hjälp av avancerad teknik kombinerar iVAPS fördelarna av tryckstödsventilation med trygghet i form av en målvolym, och upprätthåller alveolär ventilation även när patientens andningsfrekvens ändras.

Studier har visat att iVAPS är lika effektivt som NIV med högt tryck när det gäller att öka minutventilationen (MV) hos fetmapatienter med KOL.1

I en annan studie visade sig iVAPS vara mer effektivt mot nattlig  hyperkapni hos KOL-patienter jämfört med NIV vid högt tryck (p=0,003). Patienter som slumpmässigt tilldelats iVAPS tenderade även att få en mer vilsam sömn i hemmet jämfört med patienter som behandlades med NIV med högt tryck.2

Gör avancerad titrering enklare

Enligt experter kan iVAPS bidra till att förenkla inledningen av effektiv långvarig NIV hos stabila KOL-patienter med hyperkapni, eftersom den använder ett fördefinierat inspiratoriskt tryckintervall som, till skillnad från NIV med högt tryck, inte kräver titrering av IPAP under flera dagar.2

En annan studie fann att iVAPS kan eliminera några av de komplicerade och tidskrävande inslag som krävs för effektiv inställning av NIV-behandling.3 Forskarna drog slutsatsen att “iVAPS är lika effektivt som tryckstöd som startats av kvalificerad vårdpersonal för kontroll av nattlig hypoventilation.” I sin studie som publicerades i European Respiratory Journal sade de att detta kan underlätta vid NIV-användning av personal utan omfattande erfarenhet.

60 minuter längre3

En annan fördel med iVAPS är att det kan bidra till att övervinna svårigheterna med att få patienter att fortsätta med NIV-behandling på lång sikt.

Resultaten från en studie visade att patienter som behandlades med iVAPS för första gången fortsatte med behandlingen 60 minuter längre (per session) än patienter som använde vanliga tryckstödsfunktioner.3

Studien drog slutsatsen att iVAPS "kan uppmuntra behandlingsföljsamhet för patienter som håller på att vänja sig vid NIV".3

Denna avancerade teknik, som är intelligent, automatisk och individanpassad, har en intelligent backup-frekvens (iBR) som utgör ett smart alternativ för hantering av patienter med kronisk stabil KOL.

Våra produkter

ResMed strävar efter att förbättra livskvaliteten för KOL-patienter med hjälp av sina ventilatorer för hemvård. Det finns flera NIV-system som kan användas av KOL-patienter i hemmet.

S9 VPAP™ ST med iVAPS och S9 VPAP™ ST‐A med  iVAPS och LumisTM-serienAstralTM-serien, S9 VPAPTM-serien.

För patienter som behöver en tyst, lättanvänd och avancerad bilevelapparat erbjuder ResMed ventilatorn Stellar™ 150 (med iVAPS).

Stellar 150 är lätt, liten och tyst, och passar perfekt för patienter som vårdas i hemmet, särskilt de som har behov av rörlighet.

Referenser

  • 01

    Ekkernkamp, E. et al. Minute ventilation during spontaneous breathing, high‐intensity Noninvasive positive pressure ventilation and intelligent volume assured pressure support in hypercapnic COPD. Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2014; 11:52‐58.

  • 02

    Ekkernkamp, E. et al. Impact of intelligent volume‐assured pressure support on sleep quality in stable hypercapnic chronic obstructive pulmonary disease patients: a randomized, crossover study. Respiration 2014; published online.

  • 03

    Jaye J, Kelly J, et al. Eur Respir J 2012; 40: Suppl. 56, 519s.

Mer om KOL