Vad är noninvasiv ventilation?

Noninvasiv ventilation är ett sätt att tillföra luft för ventilationsstöd genom en mask, till skillnad från invasiv ventilation som kräver tillförsel via en endotrakeal intubation eller trakeostomi.

När de här metoderna används tillsammans med en mekanisk ventilator tillför de båda tryckluft för att öka luftflödet till lungorna genom att öppna upp blockerade luftvägar. Detta gör att patienternas andningsarbete underlättas och deras alveolärventilation förbättras.

Huvudfördelen med noninvasiv ventilation är att de extra komplikationer som invasiv intubation kan medföra kan undvikas, t.ex. infektionsrisker, obehag för patienten och luftvägstrauma.1 På grund av den lägre mortaliteten2,3 är noninvasiv ventilation att föredra framför invasiv ventilation när det är möjligt.

Noninvasiv ventilation vid KOL

Noninvasiv ventilation under kort tid har visat sig effektiv för patienter som lagts in på sjukhus för akuta exacerbationer av KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom).4 Långvarig användning visar också på lovande fördelar för patienter med KOL med hyperkapni.5

ResMeds ventilatorer har ett stort antal behandlingsfunktioner, vilket gör dem lämpliga för en rad olika kliniska behov. Eftersom våra ventilatorer är lätta och bärbara kan dina patienter dessutom leva ett mer oberoende liv.

References

 • 01

  Rai SP et al. Non-invasive positive pressure ventilation in patients with acute respiratory failure. MJAFI. 2004;60:224–226.

 • 02

  Ram F et al. Non-invasive positive pressure ventilation for treatment of respiratory failure due to exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2004;CD004104.

 • 03

  Vital FM et al. Non-invasive positive pressure ventilation (CPAP or bilevel NPPV) for cardiogenic pulmonary edema. Cochrane Database Syst Rev. 2008:CD005351.

 • 04

  Galli JA et al. Home non-invasive ventilation use following acute hypercapnic respiratory failure in COPD, Respir Med. 2014;108(5):722-8.

 • 05

  Köhnlein T et al. Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe stable chronic obstructive pulmonary disease – A prospective, multicentre, randomized, controlled clinical trial. Lancet Respir Med. 2014;2:698-705.