Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

 

KOL är en allvarlig, progressiv och långvarig lungsjukdom som uppskattas drabba 9-10 % av vuxna personer över 40 års ålder.1 De senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen (WHO)2 visar att 65 miljoner personer över hela världen lever med måttlig till svår KOL.

Under nästa årtionde förutspås antalet dödsfall i samband med KOL att öka med mer än 30 %, för att år 2030 bli den tredje vanligaste dödsorsaken i världen2

ResMed har i över 25 år arbetat med att försöka förbättra livskvaliteten för personer som drabbats av KOL och andra andningsrelaterade sjukdomar. Genom ständiga innovationer producerar vi fler avancerade lösningar för personer som lider av dessa besvär.

Behandlingsalternativ för KOL

Behandlingsalternativ för KOL

Syftet med behandling av stabil KOL är att omedelbart lindra och minska effekterna av symptomen såväl som att minska risken för framtida försämringsskov.

ResMeds KOL-lösningar

ResMed strävar efter att förbättra livskvaliteten för KOL-patienter med hjälp av sina ventilatorer för hemvård.

ResMeds KOL-lösningar

ResMeds KOL-lösningar

ResMed strävar efter att förbättra livskvaliteten för KOL-patienter med hjälp av sina ventilatorer för hemvård.

Behandlingsresultat för KOL-patienter

Behandlingsresultat för KOL-patienter

Det finns många positiva resultat för KOL-patienter som behandlas med NIV.

Vad är KOL? Besvären, symtomen och diagnosen

Översikt över KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), inklusive tecken och symtom på KOL, orsaker till KOL, stadier, behandling, ekonomi och patientresultat. Ett globalt problem med ekonomiska konsekvenser.

Behandlingsalternativ och -resultat för KOL

Även om det inte finns någon bot för KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) ännu finns det behandlingar som hjälper KOL-patienter att leva med sjukdomen i sin vardag och hantera den på lång sikt.

ResMeds noninvasiva ventilatorer för KOL

ResMeds noninvasiva ventilatorer hjälper människor med KOL att hantera sin sjukdom. De ventilatorer som är lämpliga för KOL-behandling är modellerna Lumis™, Stellar™ och Astral™.

Noninvasiv ventilation (NIV) vid KOL. Kan det hjälpa?

Hur hjälper noninvasiv ventilation för att behandla KOL? Genom att förbättra utbytet av syre och koldioxid i blodet kan det korta ned tiden för sjukhusvistelser och förbättra livskvaliteten hemma.