Indikationer för ventilation

ResMed verksamhet fokuserar på andning.

Vi finns här för att hjälpa dig så att du kan ge dina patienter bästa möjliga vård.

Lär dig mer om ResMeds behandlingsalternativ och lösningar för andningsinsufficiens som förknippas med andra sjukdomar.

Målet med ventilation vid andningsvård.

Noninvasiv ventilation (NIV)

Noninvasiv ventilation (NIV)

Noninvasiv ventilation (NIV) ger ventilationsstöd till patienter som lider av andningsinsufficiens.

Invasiv ventilation (IV)

Invasiv ventilation (IV) efter endotrakeal intubation ger ventilationsstöd till dina patienter. Lär dig hur invasiv mekanisk ventilation kan vara ett livsnödvändigt ingrepp för patienter med andningssvikt.

Högflödes-behandling med syrgas

Högflödes-behandling med syrgas

Högflödes-behandling med syrgas används vid akut såväl som kronisk andningssvikt.

Lär dig mer om kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL): ResMeds behandlingslösning och dokumenterade patientresultat.

Behandlingsalternativ för KOL

Behandlingsalternativ för KOL

Syftet med behandling av stabil KOL är att omedelbart lindra och minska effekterna av symptomen såväl som att minska risken för framtida försämringsskov.

ResMeds KOL-lösningar

ResMed strävar efter att förbättra livskvaliteten för KOL-patienter med hjälp av sina ventilatorer för hemvård.

ResMeds KOL-lösningar

ResMeds KOL-lösningar

ResMed strävar efter att förbättra livskvaliteten för KOL-patienter med hjälp av sina ventilatorer för hemvård.

Behandlingsresultat för KOL-patienter

Behandlingsresultat för KOL-patienter

Det finns många positiva resultat för KOL-patienter som behandlas med NIV.

Vad är KOL? Besvären, symtomen och diagnosen

Översikt över KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), inklusive tecken och symtom på KOL, orsaker till KOL, stadier, behandling, ekonomi och patientresultat. Ett globalt problem med ekonomiska konsekvenser.

Behandlingsalternativ och -resultat för KOL

Även om det inte finns någon bot för KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) ännu finns det behandlingar som hjälper KOL-patienter att leva med sjukdomen i sin vardag och hantera den på lång sikt.

ResMeds noninvasiva ventilatorer för KOL

ResMeds noninvasiva ventilatorer hjälper människor med KOL att hantera sin sjukdom. De ventilatorer som är lämpliga för KOL-behandling är modellerna Lumis™, Stellar™ och Astral™.

Noninvasiv ventilation (NIV) vid KOL. Kan det hjälpa?

Hur hjälper noninvasiv ventilation för att behandla KOL? Genom att förbättra utbytet av syre och koldioxid i blodet kan det korta ned tiden för sjukhusvistelser och förbättra livskvaliteten hemma.

Lär dig mer om neuromuskulär sjukdom (NMD): ResMeds behandlingslösning och dokumenterade patientresultat.

Behandling av andningsinsufficiens till följd av NMD

Behandling av andningsinsufficiens till följd av NMD

Genom att behandla en patient med andningssvikt till följd av NMD kan man lindra några av andningsbesvären.

ResMeds lösningar för neuromuskulär sjukdom

ResMeds NIV med läckagekrets och garanterad målvolym har konstruerats för att minska PtcCO2 hos patienter med neuromuskulär sjukdom.

ResMeds lösningar för neuromuskulär sjukdom

ResMeds lösningar för neuromuskulär sjukdom

ResMeds NIV med läckagekrets och garanterad målvolym har konstruerats för att minska PtcCO2 hos patienter med neuromuskulär sjukdom.

Behandlingsresultat för NMD-patienter

Behandlingsresultat för NMD-patienter

Lär dig mer om om fördelarna med behandling av NMD-patienter med NIV.

Lär dig mer om obesitas hypoventilationssyndrom: om hur du känner igen symptomen hos dina patienter, om ResMeds behandlingslösning och om dokumenterade patientresultat.

Behandlings-alternativ för obesitas hypoventilationssyndrom

Behandlings-alternativ för obesitas hypoventilationssyndrom

Rekommenderade behandlingsalternativ för OHS inkluderar kontrollerad viktnedgång och noninvasiv ventilation.

ResMeds OHS-lösningar

ResMeds NIV med intelligent tryckstöd med garanterad volym (iVAPS) kan hjälpa patienter med obesitas hypoventilationssyndrom.

ResMeds OHS-lösningar

ResMeds OHS-lösningar

ResMeds NIV med intelligent tryckstöd med garanterad volym (iVAPS) kan hjälpa patienter med obesitas hypoventilationssyndrom.

Behandlingsresultat för OHS-patienter

Behandlingsresultat för OHS-patienter

Lär dig mer om de positiva effekterna för OHS-patienter som behandlas med noninvasiv ventilation (NIV).

Lär dig mer om restriktiv lungsjukdom: ResMeds behandlingslösning och dokumenterade patientresultat.

Behandlingsalternativ för restriktiv lungsjukdom

Restriktiv lungsjukdom är en grupp thorakala deformiteter som ger upphov till en otillräcklig koppling mellan andningsmusklerna och bröstkorgen.

ResMeds lösningar för restriktiv lungsjukdom

ResMed erbjuder ett antal olika lösningar för patienter med andningssvikt på grund av restriktiv lungsjukdom.

Behandlingsresultat för RLD-patienter

Lär dig mer om hur NIV kan bidra till att förbättra livet för patienter med restriktiv lungsjukdom.

Lär dig mer om ResMeds ventilationslösningar för pediatriska patienter: särskilda hänsynstaganden, den perfekta behandlingslösningen och dokumenterade patientresultat.

ResMeds pediatriska ventilationslösning

ResMeds noninvasiva ventilationslösning (NIV) för pediatriska patienter har utformats med tanke på komfort och compliance för unga patienter, så att deras vårdgivare och familjer kan känna sig trygga.

Särskilda hänsynstaganden för pediatriska patienter

Det finns ett antal särskilda hänsynstaganden som bör tas för pediatriska patienter som behandlas med noninvasiv ventilation.

Behandling av andningssvikt hos pediatriska patienter

Lär dig mer om de unika ventilationsbehoven hos pediatriska patienter och ResMeds behandlingslösning.