S9™-serien

När det handlar om att hjälpa dina patienter att få en god nattsömn behöver du en komplett lösning som du kan lita på. S9TMserien är ResMeds innovativa sortiment av behandlingsapparater som ger oöverträffad komfort och effektiv behandling. En nyligen gjord studie av 50 patienter visade en avsevärd ökning av compliance vid användning av S9 jämfört med patientens egen apparat - vilket även gällde för de patienter som hade svårast att acceptera behandlingen1. S9 har flera fördelar som hjälper dina patienter att följa behandlingen och känna av de gynnsamma hälsoeffekterna med en god sömn:

Behandling som är tyst som en viskning. Den oerhört tysta Easy-Breathe-motorn skapar en rofylld sömnmiljö för patienter och deras sängkamrater genom ett reducera både ledningsburet och utstrålat ljud.1

Marknadsledande uppvärmt befuktningssystem. Med en konstant behaglig lufttemperatur vid masken rapporterar patienter en betydlig förbättring av behandlingskomfort. Detta sker tack vare att S9-seriens Climate Control-teknik förhindrar torrhet i de övre luftvägarna och motverkar kondens i syfte att ge patienten en bättre nattsömn.2

Bekväm Easy-Breathe-teknik. Alla S9-apparater levererar luften i en mjuk vågform som på ett intelligent sätt följer naturliga in- och utandningsmönster, vilket leder till en behaglig andningsupplevelse. Patienter upplever att den naturliga Easy-Breathe-vågformen ger en bekväm andning och kan komma att sova längre med S9 än med sin tidigare CPAP-utrustning.1

Elegant, användarvänlig design. S9-apparater är moderna och kompakta, så de passar in vid patientens säng lika väl som en klockradio. Med de användarvänliga kontrollerna, det intuitiva gränssnittet och den ljusstarka LCD-färgdisplayen blir det dessutom enkelt att navigera bland menyerna och se vilka framsteg de gör mot en bättre sömn. För patienter som tycker att alltför avancerad teknik känns överväldigande och som bara vill ha det nödvändigaste kan man ställa in ett förenklat gränssnitt som gör det möjligt att starta & avbryta behandlingen med ett enda knapptryck.

Fråga om ResMeds S9-serie och hur vi finns här för att hjälpa dig och dina patienter till en bättre behandling, både dag och natt.

Referenser

  • 01

    Wimms AJ, Richards GN, Benjafield AV. Assessment of the impact on compliance of a new CPAP system in obstructive sleep apnoea. Sleep Breath 2013 Mar. 17(1):69-76

  • 02

    Benjafield et al. Climate Control: Befuktning med uppvärmd slang. ResMed Science Center 2010

Fler produktserier från ResMed

AcuCare presenterar ett sortiment av patientgränssnitt för engångsbruk som innehåller nyskapande ...

Inget känns som en FX. Inget passar som en FX. Ingen annan mask ger en lika enkel och behaglig ...