AstralTM serien

Genom att uppfylla löftet om större frihet, pålitlig behandling och inbyggd effektivitet är Astral 100 och Astral 150 ovärderliga ventilatorer för livsuppehållande behandling för en rad olika typer av patienter – såväl vuxna som barn som väger så lite som 5 kg.

Tack vare funktionen för autojusterat tryck med garanterad volym (iVAPS) med intelligent backupfrekvens (iBR) och autojusterat EPAP (AutoEPAP) sätter Astral-serien en ny standard för skräddarsydd livsuppehållande ventilation. Det är det vi kallar IntelligentAir.

Läs mer om Astral och IntelligentAir.

*  Behandlingsfunktionen iVAPS är indikerad för patienter som väger minst 30 kg

Presenterar Astral

\

Fördelar med Astral

Större frihet

Dag ut och dag in gör Astral det som den gör bäst: ger livsuppehållande kvalitetsventilation till de patienter som behöver det – och berikar deras liv med en ökad känsla av självständighet och frihet.

Pålitlig behandling

Eftersom tid och information är A och O har Astral alla de verktyg som behövs för välgrundat beslutsfattande, noggrann observation och optimerad patientvård.

Inbyggd effektivitet

När en ny apparat ska introduceras i vårdmiljön är det avgörande att personalen tycker att den är lätt att använda.