Näsmask för sjukhus

  • ResMeds näsmask för sjukhus är en kostnadseffektiv och tidsbesparande lösning för sjukhusmiljön. Dessa masker är avsedda för användning på en enstaka patient och kan kasseras, vilket undanröjer risken för korskontamination och de kostnader som är förenade med desinfektion och sterilisering av masken.

Viktiga funktioner

  • Enkel att använda. ResMeds näsmask för sjukhus är enkel att använda och går snabbt att tillpassa.
  • Flexibel. Maskens 360°-roterande knärör med swivel gör det lätt att placera slangen i önskat läge.
  • Tidsbesparande. Utandningsventilen ger effektiv utrensning av CO.
  • Bekväm. Enväggssilikonkudden ger patienterna en bekväm, tillförlitlig och effektiv tätning.

Beställa produkt

Fler produkter

ResMeds oventilerade engångshelmask för noninvasiv ventilationsbehandling på sjukhus går snabbt att tillpassa och erbjuder hög prestanda.

ResMed helmask för sjukhus erbjuder den bevisade komforten och förslutningsförmågan hos vår berömda mjukdelsteknik för Mirage.