Oventilerad helmask för sjukhus

  • ResMeds oventilerade engångshelmask för sjukhus är snabbtillpassad och högeffektiv. Den har utformats för noninvasiv ventilationsbehandling i sjukhusmiljö. Eftersom den är effektiv vid högt behandlingstryck passar den för intensivvård och har precis som alla våra masker testats enligt ResMeds rigorösa kvalitets- och funktionsstandarder.

Viktiga funktioner

  • Effektiv. ResMeds oventilerade helmask för sjukhus är effektiv vid högt behandlingstryck (upp till 40 cm H2O).
  • Behändig. Den lättåtkomliga tryck- och syrgasporten erbjuder behändig övervakning av masktrycket och syrgastillförseln.
  • Flexibel. Maskens knärör roterar 360° vilket gör det enkelt att positionera slangen.
  • Stabil. ResMeds mjukdelsteknik med dubbla väggar ger överlägsen stabilitet och förslutning.
  • Enkel att använda. Snabbfrigöringsclips på huvudbandet möjliggör snabb tillpassning och enkel borttagning.

Beställa produkt

Fler produkter

ResMed helmask för sjukhus erbjuder den bevisade komforten och förslutningsförmågan hos vår berömda mjukdelsteknik för Mirage.

ResMeds näsmask för sjukhus är en kostnadseffektiv och tidsbesparande lösning för sjukhusmiljön.