Ventilerad helmask för sjukhus

  • En helmask för sjukhus som erbjuder den beprövade komforten och förslutningen hos vår berömda MirageTM-teknik för mjukdelar. De snabbtillpassade och lättanvända engångsmaskerna och kretsarna är en kostnadseffektiv och tidsbesparande lösning i den kliniska miljön. Maskerna är avsedda för användning på en enstaka patient och kan kasseras, vilket undanröjer risken för korskontamination och de kostnader som är förenade med desinfektion och sterilisering av masken.

Viktiga funktioner

  • Behändig. ResMeds helmask för sjukhus går snabbt att tillpassa och är enkel att använda.
  • Flexibel. Knäröret som roterar 360° ger extra stabilitet och bekvämlighet.
  • Lättanvänd. Snabbfrigöringsclips på huvudbandet möjliggör snabb tillpassning och enkel borttagning.
  • Effektiv. Utandningsventilen ger effektiv CO-utförsel.
  • Stabil. Tack vare ResMeds mjukdelsteknik med dubbla väggar ger masken överlägsen stabilitet och förslutning.

Beställa produkt

Fler produkter

ResMeds oventilerade engångshelmask för noninvasiv ventilationsbehandling på sjukhus går snabbt att tillpassa och erbjuder hög prestanda.

ResMeds näsmask för sjukhus är en kostnadseffektiv och tidsbesparande lösning för sjukhusmiljön.