Befuktning: innovation och teknik

Hos ResMed strävar vi efter att förbättra din patients livskvalitet.

Tack vare ständig innovation bryter vi ny mark för att ge dina patienter en ännu effektivare behandling. Våra befuktare är ett utmärkt exempel på detta: tack vare att de lindrar biverkningarna av ventilation kommer dina patienters behandling att kännas behagligare vilket gör det lättare för dem att följa behandlingsplanen.

Lär dig mer om våra tekniska befuktningslösningar.

Varför är det viktigt med befuktning?  

Patienter som får CPAP eller annan ventilationsbehandling (t.ex VPAP) upplever ofta obehag i form av nästäppa eller torrhet i näsa, mun och hals. Det beror på att ventilatorn genererar ett högre luftflöde än vid normal andning och kroppen är varken van vid eller kapabel att befukta så mycket luft.

Våra uppvärmda befuktare tillför fukt och värme till den luft som levereras av patientens behandlingsapparat, vilket lindrar symptomen och ger patienten en behagligare upplevelse.

Vad är Climate Control?

Klimatstyrningssystemet Climate Control är ResMeds kompletta befuktningslösning för sömn- och bilevelpatienter.  

Climate Control är unikt eftersom det tillför behandling vid den temperatur du väljer. På de flesta konventionella befuktare kan du ställa in din önskade befuktningsnivå, men de har sedan svårt att upprätthålla denna nivå när omgivningstemperaturen i rummet förändras mellan dag och natt, eller till och med mellan årstiderna.

Climate Control använder feedback från fem olika sensorer för att på ett intelligent sätt justera den mängd fukt som behövs för att behandlingen ska tillföras vid en temperatur som passar din patient, oberoende av förändringar i den omgivande miljön.

I en nyligen genomförd studie rapporterade patienter som använde ResMeds Climate Control befuktningssystem betydligt mindre torrhet och kondens, och de upplevde att masktemperaturen var mycket behagligare.*

Climate Control: intelligent och exakt

ResMeds Climate Control anpassar sig i realtid efter omgivningsförhållandena för att ge rätt befuktning till din patient och bästa möjliga lindring av torrhet och nästäppa. Befuktningseffekten för en viss inställning förändras inte eftersom apparaten anpassar sig till ändrade omgivningsförhållanden och luftflöde.

Vad är det som är så speciellt med en ClimateLine- eller ClimateLine Air-slang?

De uppvärmda slangarna i ClimateLine-sortimentet har en temperatursensor inbyggd i maskänden av slangen. Det säkerställer att den luft som strömmar in i masken alltid är uppvärmd till den temperatur som patienten upplever som mest behaglig.

Genom att temperaturen hålls på en stadig nivå i ClimateLine-slangen minskar risken för kondensbildning som kan orsaka obehag för patienten. 

 

Referenser

*Wimms AJ, Richards GN, Benjafield et al. Adherence comparison of a new CPAP system in sleep disordered breathing. Sleep 2011;34 (Abstract Suppl): 0391.

Benjafeld et al. Climate Control: Humidification with heated tube. ResMed Science Center 2010

Fler artiklar