Sentec

 • SenTec Digital Monitoring System (SDMS) ger kontinuerlig och noninvasiv andningsövervakning i realtid och kan användas i nästan alla kliniska miljöer.

  SenTecs sofistikerade men användarvänliga tekniska funktioner ger dig möjlighet att tydligt identifiera hypo- och hyperventilation även när extra syrgas används, och övervakar kontinuerligt dina patienter avseende problematiska andningshändelser.

  SenTec Digital Monitor (SDM) är en mobil och lättanvänd enhet för i princip alla situationer där kontinuerlig ventilation och syresättning spelar en viktig roll. Övervakningsenheten är lämplig för stickprov såväl som mätningar över längre tid - upp till 12 timmar. Det finns även baslinje- och deltaskärmar som ger vägledning vid behandling av neonatala, pediatriska och vuxna patienter. 

  Tillverkare: SenTec (www.sentec.com)

Viktiga funktioner

 • SDM-enheten erbjuder exakt och säker övervakning av tcPCO2, SpO2, PR, pulsationsindex (PI), och värmeeffekt. 
 • Möjligheten att konfigurera och spara upp till fyra användarprofiler innebär att du snabbt kan anpassa systemet till förhållandena på din vårdinrättning. SDM-enhetens interna minne kan registrera flera dagars patientdata och det uppladdningsbara batteriet ger upp till 11 timmars övervakningstid.
 • Den PC-baserade programvaran V-STATS™ kan användas för att ladda ner trenddata från SDM-enhetens interna minne som sedan kan visas, analyseras och rapporteras. Programmet kan även användas för att konfigurera SDM-enheten. 
 • Tillvalssystemet V-CareNeT™ ger möjlighet till fjärrövervakning och larmbevakning av flera SDM-enheter som anslutits till samma nätverk som datorn med V-CareNeT. 
 • SDM-enheten kan anslutas till flera olika typer av apparater, till exempel PG- och PSG-system, system för sköterskeanrop, centrala patientövervakningsystem och system för patienthantering. 

Beställa produkt