RemLogicTM

  • Sömndiagnostikprogrammet RemLogic™ är en kraftfull, flexibel och användarvänlig plattform med funktioner för filhantering, insamling och granskning.

    RemLogic är den idealiska lösningen för allt från grundläggande detektering av obstruktiv sömnapné till fullständiga PSG-studier (polysomnografi). Den har många anpassningsmöjligheter som gör att du kan anpassa inställningarna för datainhämtning och poängsättning efter dina behov. RemLogic har också tidsbesparande verktyg som rationaliserar arbetsflödet och maximerar effektiviteten.

    Med ett antal integrerade verktyg och omfattande och lättanvända funktioner för poängsättning och redigering kan du enkelt organisera och spåra dina patientfiler och studier, och arbetsflödet är utformat för vanliga dagliga arbetsuppgifter.

Viktiga funktioner

  • Det intuitiva gränssnittet gör det enkelt för dig att granska och poängsätta data. Datatrender, enkelsidiga översikter och händelselistor ger snabb tillgång till rådata och poängsatta händelser.
  • Anpassningsbara högerklickmenyer för poängsättning av händelser, händelseplacering med ett klick och kanaltilldelad händelseplacering sparar både tid åt dig och upprätthåller en hög omvårdnadsstandard för dina patienter. 
  • Det automatiska RemLogic-verktyget för patientregistrering gör patientregistreringen till en papperslös process.
  • Med RemLogic kan du generera och exportera ett antal fördefinierade eller anpassningsbara rapporter, inklusive rapporter för polysomnografi (PSG), sömnstadierapporter och rapporter om PLM och titrering samt pediatriska rapporter och rapporter om CAP (cykliskt alternerande mönster). Rapporter kan exporteras i flera filformat, inklusive PDF, TXT, RTF, EDF och ASCI II.
  • Flexibla valmöjligheter för datainhämtning gör att du kan använda RemLogic för att inhämta data från ett antal kompatibla apparater, inklusive valda ResMed-sömnbehandlingsapparater.

Beställa produkt

Fler produkter

Noxturnal programvara för analys och sömnrapport är en banbrytande lösning som frigör den fulla potentialen hos registreringssystemen Nox A1 och T3.