S9 VPAPTM ST-A med iVAPS

 • Värna om varje andetag

  S9 VPAP™ ST-A har intelligent tryckstöd med garanterad volym (iVAPS) och är ett smart alternativ för noninvasiv ventilation för patienter. Lär dig mer om iVAPS.

  I en nyligen gjord studie som utfördes på patienter som inte tidigare behandlats med noninvasiv ventilation visade det sig att patienter, när de behandlades med iVAPS, fortsatte med behandlingen 60 minuter längre (per session) än när de behandlades med vanliga tryckstödsfunktioner (PS).1

  Studien 60 Minutes More.

Intelligent, personanpassad och automatisk

\

Viktiga funktioner

 • iVAPS inriktas på alveolärventilation för att uppnå stabilt gasutbyte vid ett flertal olika andningsbesvär
 • Inkluderar en målinlärningsfunktion (Learn Targets) för att underlätta vid installation, så att den kan utföras av personer utan omfattande kunskap om andningsvård
 • Aktiverar intelligent backupfrekvens (iBR) endast när det behövs vilket innebär att den fungerar som ett skyddsnät samtidigt som spontanandningen maximeras
 • Inkluderar Vsync läckagekompensation och TiControl™ i syfte att uppnå en avsevärd förbättring av synkronisering mellan patient och ventilator

Vad gör S9 VPAP ST-A så speciell?

 • Höga prestanda – med tryck upp till 30 cm H2O kan du behandla alla NIV-patienter med en liten bärbar enhet
 • Godkänd för pediatrik – godkänd för behandling av pediatriska patienter som väger mer än >13 kg och tillgänglig i en barnvänlig utformning. iVAPS är godkänt för patienter som väger mer än 30 kg
 • Extra säkerhet - konfigurerbara ljud- och ljuslarm

Smidig övergång från sjukhuset till hemmet

För patienter som behandlas med ResMeds AstralTM eller StellarTM på sjukhus kan ResMeds VPAPTM-apparater erbjuda en smidig övergång till lyckad behandling i hemmet med hjälp av beprövade tekniska ResMed-lösningar.

Referenser

 • 01

  Jaye et al. Eur Respir J 2012

Beställa produkt

Fler produkter

S9 VPAP ST med iVAPS är en intelligent, individanpassad och noninvasiv ventilationsapparat som erbjuder trygghet i form av en backupfrekvens, för användning på sjukhus och i hemmet.