EtCO2-sensor

 • ResMeds EtCO2-sensor är ett tillbehör till EliséeTM-ventilatorerna 350 och 250 som ger dig möjlighet till noninvasiv övervakning av patientens utandade CO2-nivåer.

Viktiga funktioner

 • EtCO2 är perfekt för användning vid patienttransport och på sjukhus, och utgör ett behändigt alternativ till invasiva kapnografiingrepp.
 • Tack vare att du så snabbt och enkelt kan kontrollera patientens CO2 kan du känna dig trygg och säker på att ge rätt vård i situationer där varje sekund räknas.
 • EtCO2-övervakning kan bidra vid klinisk bedömning av patientens tillstånd, inklusive:

  • Hur effektivt lungorna gör sig av med CO2
  • Hur effektivt cirkulationssystemet transporterar CO2 till lungorna
  • Detektion av ändrad CO2-produktion i vävnader
  • Bidrar vid prognos för hjärtstopp och effektivitetskontroll vid hjärt-lungräddning

Beställa produkt

Fler produkter

Fjärralarm II tillhandahåller utökad funktionalitet för ventilatorsystemen Stellar och Astral, och gör det möjligt att använda behandlingsapparaten både på sjukhus och i hemmet för patienter som kräver närmare Övervakning.