Narval CC support | ResMed
Narval CC support
Sjukvårdpersonal > Hjälp > Om Narval CC > Narval CC support

Narval CC™ hjälp

Narval CC™ hjälp

Använd vårt hjälpmaterial och våra många videoklipp för att hitta svar på frågor om tillpassning, rengöring, effektivitet och annat.

close-icon

Nedladdningsbara filer för Narval
Dokument

Vanliga supportfrågor om Narval

 

Vilket material är antiapnéskenan tillverkad av? 

Narval CC består till största delen av polyamid 11 och lasersintrad polyamid 12

Innehåller Narval CC-antiapnéskenan latex, bisfenol A eller ftalater? 

Narval CC innehåller inget harts, och inte heller latex, bisfenol A eller ftalatmjukningsmedel (specifikt: DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DnOP, DnHP). Den är också tillverkad i en latexfri miljö.

Är Narval CC biokompatibel? 

Narval CC:s biokompatibilitet har påvisats i tester baserat på den vägledning som ges i ISO 10993-1:2009 (Biologisk utvärdering av medicintekniska produkter - Utvärdering och provning inom en riskhanteringsprocess). 

Kan jag prova ut en antiapnéskena till någon som är under 18? 

Nej. Narval CC är bara indikerad för behandling av vuxna. 

Finns det en åldersgräns för att använda en antiapnéskena? 

Narval CC är bara indikerad för behandling av vuxna. 

Hur ska min patient rengöra sin antiapnéskena? Hur ofta? 

Varje morgon ska den rengöras under vatten med en särskild mjuk tandborste innan den sköljs, torkas och läggs tillbaka i sin ask. Rengör den mer noggrant två gånger i veckan med ljudrengöringsapparaten och en bakteriedödande brustablett avsedd för ortodontiska hjälpmedel (se bruksanvisningen). 

Ortodontiska rengöringsborstar och bakteriedödande brustabletter finns på apoteket. 

Måste maximal framskjutning nås för att antiapnéskenan ska vara effektiv? 

Nej. Du måste hitta rätt balans mellan komfort och effektivitet. Om resultaten av din patients kontrollsömnstudie är bra behöver inte framskjutningen ökas.

Vid vilken procentandel av den maximala framskjutningen ställs antiapnéskenan in på laboratoriet? 

Cirka 60 procent av maximal bekväm framskjutning. 

Vilken är den minsta rekommenderade patientmaximala framskjutningen för ordination av en antiapnéskena? 

5 mm inklusive overjet-överbettet. Om till exempel din patient tillhör klass II med ett overjet-överbett på 5 mm i normal ocklusion och kan skjuta fram upp till ände-till-ände-positionen kan antiapnéskena ordineras. 

Måste jag mäta laterala rörelser (diduktioner)? 

Nej. Endast lateral avvikelse vid framskjutning behöver mätas. 

 

Dela denna sida