Narval CC: Handledning för tandläkare | ResMed
Tips för dina patienter: Ta hand om Narval CC
Sjukvårdpersonal > Hjälp > Om Narval CC > Support för tandläkare > Support för tandläkare > Tips för dina patienter: Ta hand om Narval CC

Tips för dina patienter: Ta hand om Narval CCTM

alt

Dina patienter bör hålla sin Narval CC™ -skena i perfekt skick. Vi rekommenderar därför att patienterna rengör den enligt följande:


Efter varje gång de använder skenan:

 • Skölj i ljummet vatten.
 • Rengör skenan med en tandborste och se till att borsta insidan av skenan. Patienter bör inte rengöra Narval-skenan med tandkräm eller munvatten. 
 • Skölj Narval CC noga med rent, ljummet dricksvatten.
 • Inspektera Narval-skenan noga för att bekräfta att den är ren.
 • Torka Narval CC med ett rent papper eller en ren handduk och lägg tillbaka den i förvaringsasken.

Två gånger i veckan                                              

Två gånger i veckan ska du rengöra Narval CC ännu noggrannare med hjälp av en sonisk rengöringsenhet och en antibakteriell brustablett, som tagits fram för ortodontiska hjälpmedel (t.ex. Nitradine Ortho & Junior). Rengöring med hjälp av en sonisk rengöringsenhet:

 • Fyll byttan till den soniska rengöringsenheten till hälften med ljummet vatten.  
 • Placera tabletten och skenan i vattnet och se till att skenan är helt under vatten.
 • Slå av den soniska rengöringsenheten och ta ur skenen ur lösningen.
 • Skölj både skenan och byttan noga med dricksvatten.
 • Torka din Narval CC med ett rent papper eller en ren handduk och lägg tillbaka den i förvaringsasken.

Det kan hända att skenorna på Narval CC ändrar färg med tiden. Detta beror på flera parametrar, såsom surhetsgraden i patientens saliv och på hur väl de tar hand om sin skena. Missfärgningen påverkar inte prestandan hos Narval CC. Risken för missfärgning minskas om patienten undviker att dricka färgad vätska när de använder skenan. Patienten bör borsta tänderna innan de sätter i anordningen.

Var försiktig

 • Patienter bör aldrig använda klorinbaserade produkter, blekmedel eller ättiksyra på Narval CC.
 • Skenan bör aldrig läggas i vatten som är varmare än 45 °C.
 • Patienter bör aldrig rengöra anordningen med tandkräm eller munvatten, då det kan vara för slipande.