Narval CC: Handledning för tandläkare | ResMed
Narval CC: Handledning för tandläkare
Sjukvårdpersonal > Hjälp > Om Narval CC > Support för tandläkare > Support för tandläkare > Narval CC: Handledning för tandläkare

Narval CC: Handledning för tandläkare

Även om obstruktiv sömnapné är ett medicinskt tillstånd kräver behandling med antiapnéskena dental expertis för att säkerställa korrekt patientval, diagnos och behandling.

Denna handledning för tandläkare ger dig all information du behöver för att förstå Narval CC™, och ger en översikt över hela det kliniska vårdprotokollet. Den här handledningen innehåller följande information: 

  • Dokumenterade kliniska fördelar och utmärkt compliance
  • Patientidentifiering och kontraindikationer
  • Kliniskt protokoll
  • Tillpassning och instruktioner till patienten
  • Justering av retention
  • Titrering och patientcompliance
  • Justering av framskjutning
  • Val av rätt länkarmar
  • Vanliga frågor och svar  

Ladda ner handledningen för tandläkare.

Har du fler frågor? Tveka inte att kontakta oss.