Om Narval CCTM

Narval CC är en antiapnéskena som patienter enkelt anpassar sig till för att sluta snarka och kontrollera sin obstruktiva sömnapné (OSA).  

Narval CC support

Använd vårt stödmaterial och videos för att hitta svar på frågor om tillpassning, rengöring, effektivitet och mer.

Support för tandläkare

ResMed tillhandahåller information för tandläkare om tillpassning och justering, underhåll av antiapnéskenor samt om hygien, skador, garantier och ersättning och mycket mer.

Narval CC eLearning

Narval CC eLearning

ResMed förser dental sömnexperter med möjligheter att utveckla sina kunskaper om Narval CC antiapnéskena.

*Sleep-disordered breathing affects 34% of men and 17% of women aged between 30-70.
Peppard et al. Increased Prevalence of Sleep-Disordered Breathing in Adults. Am J Epidemiol. 2013 (5.17)