Vanliga frågor om masktillpassning | ResMed
Masktillpassning
Sjukvårdpersonal > Hjälp > Masker > Masktillpassning

Vanlig fråga: Hur ser jag till att min patients mask sitter rätt?

alt

En mask som sitter bra är bekvämare, är lättare att ha på sig och ger bättre behandling. Bruksanvisningen för varje typ av ResMed-mask innehåller tillpassningsanvisningar. Nedan har vi även angett svaren på några vanliga frågor. Vi hoppas att du har användning av dem.

Hur tillpassar man en mask på rätt sätt?

Du bör hjälpa dina patienter att tillpassa sina masker innan de inleder behandlingen. Använd de fullständiga tillpassningsanvisningarna i maskens bruksanvisning. Faktorer som påverkar tillpassning inkluderar:

 • Ställning. Tillpassningen av masken beror till stor del på kroppsposition: en mask som passar när patienten sitter kanske inte passar lika bra i liggande ställning. Detta beror på att våra ansiktsmuskler förändras när vi ligger ned och slappnar av ännu mer när vi sover. Det är alltid bäst att tillpassa masken när patienten ligger i sin vanliga sovställning, oavsett om de sover i en säng utan kuddar eller i en vilstol.
 • Storlek. Om din patient bara kan få en god förslutning genom att dra åt masken tills den känns obekväm kan det hända att han/hon har fel storlek. Kom ihåg att storlekar kan variera mellan olika maskmodeller.
 • Huvudband Din patients mask ska sitta så löst som möjligt samtidigt som den är tätslutande. Om patienten känner att huvudbandsremmen sitter för löst eller hårt, prova att justera den eller byt ut huvudbandet om det är gammalt eller utslitet.
 • MicroFit™-reglaget. Om din patient använder en ResMed-mask som har ett MicroFit™-reglage ska du se till att ställa in reglaget på bästa möjliga position. Omfattande justeringar av reglagets inställning kan ändra passformen och eventuellt leda till att masken känns obekväm samt att behandlingens effektivitet försämras.

Längst ner på sidan finns riktlinjer för tillpassning av några av våra populäraste masker. Om du stöter på svårigheter när du tillpassar patientens mask, se maskens bruksanvisning för anvisningar eller diskutera problemen med din utrustningsleverantör.

Om masken är korrekt tillpassad men fortfarande känns obekväm kan det hända att din patient behöver en annan typ av mask. ResMed erbjuder helmasker, näsmasker och näskuddemasker. Vissa masktyper och modeller kan passa bättre än andra. Se hela ResMeds masksortiment här.

Min patients mask läcker. Hur kan jag åtgärda det?

Om patientens mask läcker luft beror det förmodligen på problem med förslutningen eller passformen. Orsaker till maskläckage, och föreslagna åtgärder, inkluderar:  

 • Dålig justering eller tillpassning. Vi rekommenderar att du tillpassar masken på nytt med hjälp av tillpassningsinstruktionerna i maskens bruksanvisning. Du bör tillpassa masken när dina patienter ligger i sin sovställning. Våra ansiktsmuskler förändras när vi ligger ner och de slappnar av ännu mer när vi sover. Du kan även titta på de videoklipp om masktillpassning som finns i produktavsnittet för CPAP-masker.
 • Felaktig montering.  Se maskens bruksanvisning för monteringsanvisningar. Du kan hämta bruksanvisningen från hjälpsidan för masken.
 • Fel maskstorlek. Din utrustningsleverantör bör kunna tillhandahålla rätt maskstorlek.
 • Fel typ av mask. Om patientens mask har rätt storlek och har tillpassats korrekt men fortfarande läcker kan det hända att en annan typ av mask behövs. Till exempel kan en helmask helt eliminera munläckage. Se hela ResMeds masksortiment här.
 • Utbyte behövs. Din patients mask kanske läcker därför att den är gammal eller utsliten. Se maskens bruksanvisning för mer information, eller läs våra vanliga frågor om maskbyte.
 • Hygien. Smuts, fett och avlagringar från patientens hud och omgivningen kan ansamlas på masken om de inte avlägsnas dagligen. Dina patienter bör rengöra sin mask varje dag för att göra förslutningen och effektiviteten så bra som möjligt. Läs våra vanliga frågor om maskrengöring.

Om din patient ändå har problem med läckage, varför inte försöka med att använda en uppvärmd befuktare eller en av de senaste apparaterna med positivt tryck (PAP)? Våra nya PAP-apparater mäter och kompenserar automatiskt för oavsiktligt läckage så att det rätta trycket bibehålls. Uppvärmda befuktare kan ge en avsevärd minskning av munandning och nästäppa, som båda förknippas med läckage.

Min patient säger att masken måste spännas så hårt att det gör ont för att få en förslutning. Vad ska jag göra?

Om din patient måste dra åt masken för hårt för att den ska vara tätslutande kan det hända att man har fel mjukdelsstorlek eller att pannstödet har justerats på fel sätt. Se första frågan för förslag på hur man identifierar och åtgärdar problem med tillpassning.

Min patient säger att masken är högljudd på natten. Vad ska jag göra?

Om patientens mask är högljudd kan det bero på att den inte är tätslutande. Se våra rekommendationer ovan: se till att masken har tillpassats korrekt, monterats på rätt sätt, samt är ren och i gott skick. Om problemet kvarstår, se till att din patient provar en annan storlek eller typ av mask.

Kom ihåg att tillpassa masken när patienten ligger i sin sovställning: Om han/hon sover i en säng utan kuddar passar du in masken där och om han/hon sover i en vilstol passar du in masken där. Detta är viktigt eftersom våra ansiktsmuskler förändras när vi ligger ner och slappnar av ännu mer när vi sover.

Oljud från masken kan också vara ett tecken på att patientens mask läcker luft. Detta är ett vanligt problem som kan förekomma om masken inte är tätslutande eller inte passar patientens ansikte. Se föregående svar för förslag på hur man kan lösa problemet.

Min patient säger att masken ofta åker av under sömnen. Hur kan jag åtgärda det?

Om masken åker av under sömnen kan det bero på att din patient lider av nästäppa. Om din patient tidigare har haft sinus- eller allergiproblem kan behandlingen förbättras med hjälp av en helmask och/eller befuktning.

Var hittar jag tillpassningsriktlinjer för masken?

ResMed kan erbjuda tillpassningsmallar för många av våra masker. Klicka på en mask nedan för att öppna en PDF-fil med en tillpassningsmall.

Observera följande när du använder dessa mallar:

 • Läs anvisningarna på mallen noggrant innan du klipper ut och använder den.
 • Tillpassningsmallen för helmasken Ultra Mirage™ är tredimensionell och finns inte online.
 • Masktillpassningsmallar bör användas som hjälp vid tillpassning av masker. Mallarna är inte avsedda att ersätta råd från vårdpersonal, sömntekniker eller utrustningsleverantör.
 • All ändring av storlek eller dimensioner för de ursprungliga PDF-filerna kan påverka kvaliteten och exaktheten för den utskrivna versionen av mallen. För att undvika detta problem, se till att du skriver ut den faktiska storleken genom att stänga av skalning av sidor i skrivarinställningarna. Du kan även kontrollera storleken på den utskrivna versionen genom att använda linjalen i dokumentet.

Tillpassningsmallar för ResMeds näsmasker:

AirFit™ N30i (513kb)

AirFit™ N20 (518kb)

AirFit N10 (90 kb)

Mirage Activa LT (41kb)

Mirage Activa (45kb)

Mirage FX (988kb)

Mirage Micro (41kb)

Mirage Vista (139kb)

Ultra Mirage II (45kb)

Tillpassningsmallar för ResMeds helmasker:

AirFit F30 (126kb)

AirFit F20 (535kb)

AirFit F20 (535kb)

AirFit F10/ QuattroTM Air (60 kb)

Mirage Liberty (68 kb)

Mirage™ Quattro (68 kb)

Jag har inte maskens bruksanvisning till hands. Kan ni påminna mig om hur jag tillpassar patientens huvudband?

Det är enkelt att hämta bruksanvisningen från hjälpsidan för respektive mask. Under tiden följer här tillpassningsinstruktionerna för några av våra populäraste masker som du kan vidarebefordra till dina patienter:

 • Helmasker: AirFit™ F10 och Quattro™ Air
 1. Ta bort knäröret från masken genom att trycka på sidoknapparna och dra bort knäröret från masken.
 2. Lösgör båda de nedre remmarna på huvudbandet och håll masken mot ansiktet. Dra huvudbandet över huvudet. Se till att lappen på huvudbandets baksida är vänd utåt när du sätter på det.
 3. Lossa flikarna på huvudbandets övre remmar. Dra åt remmarna lika mycket på varje sida tills masken sitter stabilt och enligt bilden. Sätt fast flikarna igen.
 4. För de nedre remmarna under öronen och trä huvudbandet in i de nedre hakarna på maskramen.
 5. Lossa flikarna på huvudbandets nedre remmar. Dra åt remmarna lika mycket på varje sida tills masken sitter stabilt på hakan och sätt sedan fast flikarna igen.
 6. Anslut luftslangen från apparaten till knäröret. Sätt fast knäröret på masken genom att trycka på sidoknapparna och sedan trycka in knäröret i masken. Starta apparaten så att den blåser ut luft.
 7. Lossa flikarna på huvudbandets övre remmar. Justera remmarna lika mycket på varje sida, men bara så mycket att förslutning uppnås. Sätt sedan fast flikarna igen. Om remmarna dras åt för mycket kan det orsaka läckor.
 8. Masken och huvudbandet bör sitta som på bilden.

 • Näsmask: AirFit™ N10  
 1. Med den gråa sidan av huvudbandet vänd utåt och båda de nedre huvudbandsremmarna uppknäppta, rikta in underdelen av mjukdelsöppningen mot underdelen av näsan.
 2. Placera masken över näsan. Håll masken mot ansiktet och dra huvudbandet över huvudet. Huvudbandskontroll :Se till att etiketten på huvudbandet är vänd utåt när huvudbandet dras på.
 3. Placera de nedre remmarna under öronen. Fäst magnetclipset på utsidan av ramen.
 4. Lossa flikarna på huvudbandets övre remmar. Justera remmarna jämnt på båda sidorna tills masken sitter bekvämt precis under näsan. Fäst flikarna på de övre huvudbandremmarna på nytt.
 5. Lossa flikarna på huvudbandets nedre remmar. Justera remmarna jämnt tills masken sitter stabilt. Sätt fast flikarna igen.
 6. Koppla den korta slangsatsens fria ände till apparatens luftslang. Starta apparaten så att den blåser ut luft.
 7. Justera mjukdelen och huvudbandet tills masken sitter bekvämt på näsan och inte är veckad eller snodd.

Obs!

 • De övre remmarna är avsedda för att justera passformen så att masken sitter bekvämt och inte läcker. Se till att de inte dras åt för hårt.
 • De nedre remmarna används för att hålla mjukdelen på plats. De behöver inte dras åt särskilt mycket för att masken ska sitta bekvämt.
 • Näsmask: Mirage™ FX

Innan du passar in masken tar du bort knäröret från masken genom att trycka på sidoflikarna. Koppla knäröret till apparatens luftslang.

 1. Lösgör båda de nedre remmarna på huvudbandet och håll masken mot ansiktet. Dra huvudbandet över huvudet.
 2. För de nedre remmarna under öronen och trä huvudbandet in i de nedre hakarna på maskramen.
 3. Öppna kardborrbandsflken (Velcro®) och dra åt de övre remmarna lika mycket på varje sida tills de sitter bekvämt och fäst sedan fliken på nytt. Dra inte åt för hårt.
 4. Upprepa steg 3 med de nedre huvudbandsremmarna.
 5. Tryck på sidoflikarna och skjut in och sätt fast den kombinerade knärörsmonteringen/luftslangen på maskramen.
 6. Masken och huvudbandet bör sitta som visas på illustrationen. Se till att etiketten på huvudbandet är utåtvänd.
 • Näskuddemask: AirFit™ P10
 1. Håll näskuddarna en bit ut från näsan, se till att storleksangivelsen (t.ex. M) och markörerna för vänster (L) och höger (R) är vända mot dig och för sedan in näskuddarna i näsborrarna (L i vänster näsborre och R i höger). Dra huvudbandet över huvudet genom att hålla i den nedersta remmen och sträcka den runt baksidan av huvudet. Den översta remmen bör sitta bekvämt på ovansidan av huvudet. Tips! Det finns upphöjda logotyper på ramen som gör att du kan känna vilken del som ska vara vänd uppåt när du tillpassar masken i mörker.
 2. Lyft masken bort från ansiktet och sätt tillbaka den i en bekväm position. Se till att näskuddarna sitter säkert i näsborrarna och att båda kuddarna sitter upprätt.
 3. Koppla slutligen in änden av maskens slang till apparatens luftslangsystem. Masken är nu tillpassad och redo för användning. När apparaten är igång bör man kunna känna en lätt luftfläkt genom ventilen. För att kontrollera ventilen placerar man ett finger nära ventilområdet utan att täcka det helt.

Justering

För att masksystemet ska sitta bekvämt justerar man de tvådelade remmarna genom att dra isär dem för att lösgöra eller dra ihop dem för att dra åt.