Vanliga frågor om maskbyte | ResMed
Byte av mask
Sjukvårdpersonal > Hjälp > Masker > Byte av mask

Vanliga frågor: Hur ofta bör mina patienter byta ut masken?

alt

För att behandlingen ska fortsätta hålla god kvalitet och vara behaglig för dina patienter är det viktigt att masken och dess delar byts ut regelbundet. Nedan har vi angett svaren på några vanliga frågor. Bruksanvisningarna för våra masker innehåller även information om utbyte.

Varför och hur ofta behöver mina patienter en ny mjukdel för sin CPAP-mask?

Precis som kläder och accessoarer slits mjukdelen ut med tiden. En gammal mask innebär högre risk för läckage, medan ett gammalt huvudband kan förlora sin elasticitet vilket leder till att det dras åt för hårt och känns obekvämt. Att använda en mask i gott skick bidrar till en behaglig och effektiv behandling för din patient varje natt.

Mjukdelens livslängd beror på olika faktorer, som hur ofta din patient har på sig masken, patientens hudtyp (torr, fet, etc.), och hur ofta han/hon rengör masken.

Eftersom utbytesintervallet för masken är unikt för varje patient och masktyp rekommenderar vi starkt att patienten inspekterar masken enligt den rengörings- och underhållsrutin som beskrivs i maskens bruksanvisning. Den innehåller riktlinjer som hjälper dig och din patient att inspektera, besiktiga och byta ut de olika delarna av masken.

Det är enkelt att hämta bruksanvisningar för ResMed-masker. Välj mask från listan här, klicka på hjälpknappen på den sidan, och gå sedan till "Nedladdningsbara filer".  

Hur märker jag att det är dags för ett byte? 

Om man uppmärksammar tecken på försämring hos någon av systemkomponenterna (sprickor, repor, missfärgning, revor eller mjukdelsskador etc.) bör du kassera och byta ut komponenten.

Om din patient har en helmask (till exempel AirFit™ F10, Quattro™ Air) och ventilen är skadad, skev eller sprucken ska knäröret bytas ut. Använd inte masken om klaffen är skadad eftersom klaffens säkerhetsfunktion då inte kan garanteras.

I allmänhet kan det vara dags för din patient att byta ut masken eller någon av dess delar om:

  • Patienten ofta måste dra åt remmarna
  • Masken känns styv istället för mjuk och spänstig,
  • Din patient känner att behandlingen inte är lika effektiv som vanligt
  • Maskens mjukdel känns slipprig efter rengöring,
  • Maskens mjukdel inte längre är klar och genomskinlig,
  • Maskens mjukdel och ram visar tecken på slitage, är styv, har sprickor eller går sönder.

Eftersom utbytesintervallet är unikt för varje mask och patient rekommenderar vi starkt att man läser maskens bruksanvisning för närmare information.

Hur ska mina patienter sköta om sin mask? Finns det något de kan göra för att förlänga maskens livslängd? 

Regelbunden rengöring bidrar till att hålla masken i gott skick. Smuts, hudfett och hudavlagringar från patienten och omgivningen kan ansamlas på masken om de inte tvättas bort dagligen. Förutom att orsaka hudirritation kan de orsaka skador på de material som masken är gjord av. Maskens bruksanvisning innehåller fullständiga rengöringsanvisningar, och du kan även läsa vanliga frågor om maskrengöring här.

Dina patienter bör inte utsätta masken och dess delar för direkt solljus. Om någon del av systemet eller slangarna utsätts för direkt solljus kan det skada materialet och leda till att det bryts ner.

Patienterna bör förvara masken utom räckhåll för husdjur och barn för att undvika oavsiktlig skada vid lek. Klor, tänder och andra vassa föremål kan lätt orsaka små revor eller hål som leder till läckage. 

Är det möjligt att köpa reservdelar?

Ja. Alla ResMeds maskkomponenter, inklusive mjukdelar och nya masksystem, kan köpas separat.  

Det är enkelt att hämta bruksanvisningar för masker. Välj en mask från listan här, klicka på hjälpknappen på den sidan, och gå sedan till "Nedladdningsbara filer".