Oventilerad helmask för sjukhus hjälp

  • Tack vare ResMed är dina patienter inte längre ensamma under behandlingen. Vi finns här för att erbjuda hjälp och stöd under resans gång, så att de kan få ut det mesta av sin sömnapnébehandling.

    Produkt Artikelnummer
    Small 60726
    Medium 60727
    Large 60728

Oventilerad helmask för sjukhus - nedladdningsbara filer

Dokument